Groenhoven

Ligging Deze buitenplaats stond ten westen van Oud-Zuilen, langs de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis moet in of voor 1675 gebouwd zijn.
Geschiedenis De enige gegevens die ik over Groenhoven heb stammen uit ca 1675. In dat jaar trouwt Steven Dupont, die koopman en zeepzieder is, met Abigael Casteleyn. Steven is een zoon van Steven Dupont en Anna Duynen en staat vermeld als eigenaar van de buitenplaats Groenhoven. Het echtpaar krijgt 2 dochters en een zoon: Anna Maria, Catharina en Peter.
Uit ca 1791 dateert een tekening van A. Rademaker, waarop het huis omschreven staat als "landhuis van Mw Du Pon".

De buitenplaats werd gesloopt in het begin van de 20e eeuw. Enkele luiken van het huis zijn toen terecht gekomen aan de binnenzijde van de de vensters op het binnenplein van Slot Zuylen.
Bewoners ca 1675 Steven Dupont ca 1791 Mw. Du Pon
Huidige doeleinden Alleen het toegangshek is bewaard gebleven, met het erbij horende landgoed.
Opengesteld Het terrein is vrij toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis door A. Rademaker uit ca 1791
Bronnen Tekst: Site van de Historische Kring van Maarssen
Informatie van de website van Hein Vera (maar deze info is verdwenen)
Afb. 1: Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers
Afb. 2: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden. Verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatzen en waranden