Groenewoud te Kromme Mijdrecht

Ligging Dit huis stond in de buurtschap Kromme Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen.
Ontstaan Wanneer dit huis is ontstaan is niet bekend.
Geschiedenis Er is niet zo heel veel over dit huis bekend. In het tweede kwart van de 19e eeuw komt uit Waddinxveen een zekere Dirk Valk, die de leiding had van de religieuze groepering 'de Gemeenschap der Heiligen' en hij neemt zijn intrek in het huis. Deze sekte leefde naar het voorbeeld van de eerste christenen uit het begin van onze jaartelling, in gemeenschap van goederen en onderlinge steun.
Deze sekte stoorde zich, wat de burgerlijke stand en de militaire dienstplicht betreft, niet aan de Nederlandse wetgeving, wat hen herhaaldelijk in conflict met de overheid bracht. Deze geloofsgemeenschap, die tijdens haar grootste bloei uit ongeveer tachtig personen bestond, viel kort voor 1850 uit elkaar.
Bewoners ca 1825 - ca 1850 sekte van Dirk Valk
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: "De Ronde Venen, geschiedenis en architectuur". Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 2001