Groeneveld

Ligging In Baarn, Groeneveld 2.

Foto van voorzijde van het huis

Ontstaan Het huis werd in 1696 gebouwd in opdracht van Marcus Mamuchet.
Hoewel er vaak wordt gesproken van kasteel Groeneveld, is het geen kasteel.
Geschiedenis Van oorsprong bestond het huis in 1696 alleen uit het middengedeelte. Tevens werd er een koetshuis en een orangerie gebouwd en het park werd in Franse stijl aangelegd.
In 1774 werd Pieter Cornelis Hasselaer eigenaar. Hij was al eerder eigenaar van het huis geweest, maar hij besloot naar IndiŽ te vertrekken en verkocht het huis. In 1774 kwam hij terug en stond het huis weer te koop. Hij kocht het en breidde het huis uit met de twee halfronde zijvleugels. In 1797 sterf hij en zijn erfganamen verkopen het huis aan jhr. mr. Joan Huydecooper van Maarseveen.
Dan wordt het huis meer dan honderd jaar niet verkocht, maar komt door vererving in verschillende families terecht.
Na het overlijden van Huydecoper, erft zijn kleindochter Sophia Fabricus van Leijenburg. Zij trouwde in 1845 met mr. S.M. baron van Heemstra, waarmee het huis in die familie komt. Ook dit echtpaar heeft alleen een dochter. Zij trouwde in Baarn op 4 december 1873 met Louis Reinier baron Taets van Amerongen.
Louis Reinier trouwt na het overlijden van zijn vrouw met Agneta Margaretha Catharina van Reenen. Als Taets van Amerongen op 11 april 1921 overlijdt, blijft zijn weduwe op Groeneveld wonen tot haar dood op 14 februari 1940. Het landgoed wordt dan verkocht aan Staatsbosbeheer.
Bewoners 1696 - 1730 Marcus Mamuchet
1730 - 1735 Arend van der Waeyen
1735 - 1737 Cornelis Hasselaer
1737 - 1755 Pieter Cornelis Hasselaer
1755 - 1774 mr. Jan Lucas van der Dussen
1774 - 1797 Pieter Cornelis Hasselaer
1797 - 1836 jhr. mr. Joan Huydecooper
1836 - 1864 weduwe Johanna Louise van Tets
1864 - 1873 Sophia Fabricus van Leijenburg, getr. met mr. S.M. baron van Heemstra
1873 - 1921 Sophia van Heemstra, getr. Louis Reinier baron Taets van Amerongen
1921 - 1940 weduwe Agneta Margaretha Catharina van Reenen (2e vrouw)
1940 Staatsbosbeheer
Huidige doeleinden Het museum is ingericht als nationaal centrum voor bos, natuur en landschap, en valt onder het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Opengesteld Het museum is bijna het gehele jaar open van dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. Voor meer (INFO), zie de eigen homepage van de buitenplaats.
Foto's Ansichtskaart van Groeneveld vanuit de lucht Ansichtskaart van voorzijde Foto van het huis Foto van de tuin van het huis Foto van een detail van het huis Foto van de achterzijde van het huis Nog een foto van de achterzijde Foto van de voorzijde Foto van het rechter bouwhuis Foto van de zijkant van het huis Foto van het trappenhuis
Bronnen Tekst: internetsite van de buitenplaats (INFO)
Foto 2,3 en 12: uit eigen collectie
Foto 1, 7 t/m 11: Peter van der Wielen
Foto 4 en 5: Elbert van Klaveren
Foto 6: Fotodienst Utrecht