Grimmestein

Ligging Tegenover de plaats Baarn, op de oostelijke oever van de Eem staat ten zuiden van de snelweg een boerderij met de naam Grimmestein, aan de Zuidereind nr. 23.

Oude tekening van het huis door BrouŽrius van Nidek

Ontstaan Over het ontstaan van het kasteel is niet veel bekend. De naam 'Van Grimmerstein' komen we rond 1400 voor het eerst tegen.
Geschiedenis Door Booth wordt het huis in verband gebracht met het adellijk geslacht Nenninck. Omstreeks 1400 wordt een Retger Nenninc van Grimmerstein genoemd. In diezelfde tijd komen we ook een Jacob Nenninck van Voorbroeck tegen; hij is in 1402 schout van Amersfoort en in 1412 maarschalk van Eemland en Amersfoort. We weten dat hij eigenaar van Voorbroek is geweest. Retger en Jacob zijn mogelijk broers geweest.
In het gebied ten oosten van de Eem vinden we enkele natuurlijke hoogten met de namen (van noord naar zuid) Bloemberg, Wolkenberg en Netelenberg. Via een luchtfoto uit de jaren 50 van de vorige eeuw, kon de heer R. Raat vaststellen dat Voorbroek zich tussen de Bloemberg en de Wolkenberg in bevond en Grimmestein bevond zich op de Bloemberg. Het is onjuist om te veronderstellen dat Voorbroek en Grimmestein één en hetzelfde huis betreft.
Verder is er over de geschiedenis niet veel bekend.

Op een afbeelding in het museum Flehite in Amersfoort zien we een aanzienlijk omgracht huis. Het bestond uit meerdere gebouwen en had aan beide zijden van de ingang een ronde toren.
Recent is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, dat echter geen zekerheid opgeleverd heeft.
Bewoners 1400 Retger Nenninc van Grimmerstein
Huidige doeleinden Op het mogelijke kasteelterrein staat nu een boerderij; de rest van de grond is in gebruik als weiland.
Opengesteld De boerderij en het weiland zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: boek: Provincie Utrecht, 1966
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966