<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De ridderhofstad Grauwert</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #0000FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Grauwert</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Deze ridderhofstad stond op een eilandje in de Oude Rijn. Op deze plaats bevind zich nu Hofstede ter Weyde, vlak bij het sportpark Terweijde in De Meern. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Grauwert1_20061011.htm')"> <IMG src="fotos/Grauwert1_20061011.jpg" alt="Foto van de metalen loopbrug op 11 oktober 2006" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Andere benaming </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Grauwaert </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis wordt voor het eerst in 1230 genoemd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> De 17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden noemt onder de Buurkerkparochie 'Oud-ridder later Grauwert'. Volgens die lijst werd het in 1230 en 1307 genoemd. Waarschijnlijk is dit Grauwert of Hofstede ter Weyde (niet te verwarren met <a href="HofterWeyde.htm" target="hoofd1">Hof ter Weyde</a>), die ten westen van Utrecht lag. Het was van oudsher een leen van de proosdij van Oudmunster en bestond uit het huis en zes morgen tiend- en cijnsvrij land met het gerecht. In 1453 deed Dirk van der Weyde afstand ten gunste van Adriaan Grauwert.<br> Naar deze familie, die tot 1600 Ter Weyde in bezit had, werd Grauwert genoemd. In 1567 werd het geheel als 'seker stuck leengoets, genaemt den Grauwert, groot veerthien merghen' genoemd. In 1600 kwam het in bezit van Johan van Mierlo en in 1686 van Johan Schade. Aan het eind van de 18e eeuw kwam het in bezit van de fundatie Johan Heyendaal.<br> Op de kaart van Van Schayk uit 1539 wordt het als een aanzienlijk huis afgebeeld. Een in 1994 uitgevoerd onderzoek wees uit dat in een restgeul van de Oude Rijn een ronde structuur met puinsporen is gelegen. Het terrein werd volgens een 17e-eeuwse kaart van C. Specht ontsloten vanaf de stadswetering.<br> In het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn is men momenteel bezig met de aanleg van een park. Ook het kasteelterrein van deze ridderhofstad krijgt een plaats als Archeologisch Rijksmonument. Na de zomervakantie is men begonnen met het maken van glooiingen, die het water en het eiland zouden moeten gaan verbeelden. Er is echter een fout gemaakt, waardoor er een meter te diep afgegraven is. Nu is een deel van de restanten, die zich van het kasteel in de grond bevinden, verloren gegaan. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> - 1453 Dirk van der Weyde<br> 1453 Adriaan Grauwert<br> - 1600 familie Grauwert<br> 1600 Johan van Mierlo<br> 1686 Johan Schade<br> eind 18e eeuw fundatie Johan Heyendaal </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het ligt in de bedoeling om het huis op te nemen als archeologisch Rijksmonument in het nieuwe park in Leidsche Rijn.<br> Op de plek waar zich het eiland bevond, waarop het kasteel gestaan heeft, is nu een ronde metalen loopbrug aangebracht. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het terrein is toegankelijk. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Grauwert2_20061011.htm')"> <IMG src="fotos/Grauwert2_20061011.jpg" alt="Foto van de metalen loopbrug op 11 oktober 2006" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Grauwert3_20061011.htm')"> <IMG src="fotos/Grauwert3_20061011.jpg" alt="Foto van de metalen loopbrug op 11 oktober 2006" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995<br> Artikel 'Graafmachine beschadigt resten kasteel' in het Reformatorisch Dagblad van 9 oktober 2004 </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>