Goudestein

Ligging Iets ten noorden van Maarssen-Dorp, aan de rechteroever van de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Ansichtskaart van de voorzijde van de Buitenplaats

Ontstaan Goudestein werd gebouwd in 1628 op de plaats van de hofstede "de Gouden Hoeff"
Geschiedenis De geschiedenis van Goudestein begint kort na 1600. In 1608 koopt Jan Jacobszoon Huydecoper 'de huysinge mette hofstede genaemt De Gouden Hoeff'. Jan Jacobszoon was een belangrijk man in de Amsterdamse koopmanswereld en waarschijnlijk was geldbelegging de voornaamste reden voor deze aankoop. In 1628 liet Joan Huydecoper, de zoon van Jan Jacobszoon, op de plaats van de hofstede en ook volgens de type van een hofstede, het buiten Goudestein bouwen. Ook Joan Huydecoper was een vermogend en belangrijk man. Zo werd hij in 1620 schepen en in 1634 bewindvoerder van de Verenigde Oostindische Compagnie en was hij meerdere malen burgemeester van Amsterdam. In 1640 werd Joan 'Heer van Maarsseveen'.
Goudestein, zoals Joan Huydecoper het liet bouwen, was een van de eerste buitenverblijven in de Vechtstreek en een vrij eenvoudig gebouw, ook wel 'hofstede met stedelijke elementen' genoemd. Gedurende de achttiende eeuw werden verschillende hofsteden vervangen door grote moderne gebouwen van het type stadhuis-buiten, zo ook met Goudestein. Eerst werd echter in 1717 de buitenplaats Goudestein vergroot met het ernaast gelegen Silversteyn. In 1754 vond een ingrijpende verbouwing van het huis plaats, zodat het er in grote trekken uit zag zoals wij het nu kennen. Johan verbleef 4 tot 5 maanden met zijn gezin op Goudestein. De rest van het jaar woonden ze in Amsterdam.

De eerste steen voor het nieuwe Goudestein werd gelegd op 5 oktober 1754 door Willem Huydecoper. Een blauwe gevelsteen in de zijgevel herinnert aan deze gebeurtenis. De tekst op de steen luidt: "Willem Huydecoper oudt 10 jaren en 8 maanden, heeft de Eerste steen van dit gebouw gelegd op den 5e October des Jaars 1754". Van 1608 tot 1938 werd Goudestein bewoond door leden van het geslacht Huydecoper. Het laatste, van 1905 tot 1938, woonde in het huis de familie Royaards-Huydecoper. Na het overlijden van mevrouw de weduwe L.J. Royaards-Huydecoper in 1938 kwam Goudestein leeg te staan.
De oorlog heeft daarna Goudestein niet onberoerd gelaten. In de oorlogsdagen van mei 1940 werd Goudestein betrokken door Nederlandse militairen, die er ook na de capitulatie nog geruime tijd verbleven. Daarna werd het huis in beslag genomen door de Nederlandse Arbeidersdienst voor meisjes, vervolgens door de Landwacht, afgelost door SS-troepen. Bij de invasie van de geallieerden in het zuiden van het land -september 1944- bood Goudestein onderdak aan evacué's uit Limburg. Na de capitulatie in 1945 werd het huis achtereenvolgens betrokken door engelse en Canadese militairen.
Direct na de oorlog, nog in 1945, werd er een grote vondst gedaan: het archief van Balthazar Huydecoper, een befaamde taal- en letterkundige, werd in Goudestein terug gevonden!

Vanaf 1946 tot 1959 was in Goudestein het Rijksinternaat voor Sociale Jeugdzorg gevestigd. In 1955, respectievelijk 1957, besloot de gemeenteraad van Maarssen de buitenplaats Goudestein aan te kopen van de toenmalige eigenaars en het gebouw te bestemmen als gemeentehuis. Gedurende de jaren 1960 en 1961 werd Goudestein gerestaureerd, waarna het op 19 januari 1961 officieel als gemeentehuis in gebruik werd genomen. Ook in de jaren daarna vonden nog restauraties plaats, zoals in 1961/62 die van het bij Goudestein behorende koetshuis en in 1977/78 van de trouwzaal in Goudestein.
Aanvankelijk werden in 1961 alle gemeentelijke afdelingen in Goudestein ondergebracht. Door uitbreidingen van het werk werd het gebouw hiervoor echter te klein en men besloot op het terrein naast Goudestein een apart gemeentelijk administratiekantoor te bouwen. In 1989 werd Goudestein opnieuw gerestaureerd en sindsdien bevindt zich nu ook een lift in het gebouw.

In Goudestein zijn nu nog ondermeer de raadszaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders gevestigd en op een gedeelte van de zolder is een gemeentelijke Oudheidkamer ingericht. Het landhuis heeft een vierkante plattegrond en wordt afgedekt met een afgeplat schilddak van blauwe pannen. Op de hoeken staan vier schoorstenen met windkappen en windvaantjes (helmteken Huydecoper). De voorgevel, die naar de Vecht gericht is, heeft een monumentale ingangspartij met op de hoeken blokpilasters. In de omlijsting om de ingang bevindt zich tussen deur en venster een alliantiewapen van de familie Huydecoper-Ram. Het souterrain heeft zes-ruits draaivensters met luiken, de bel-etage 45-ruits schuifvensters en de verdieping 35-ruits schuifvensters. Het pand heeft rondom een attiek met hekwerk. In de voorgevel zijn gevelstenen aangebracht. Eén gevelsteen verwijst naar het bouwjaar van het buiten en in de andere steen wordt het jaar van ingebruikname als gemeentehuis vermeld.
Bewoners 1608 - 1624 Jan Jacobszoon Bal alias Huydecoper
1624 - 1661 Johan Huydecoper
1661 - 1704 Mr. Joan Huydecoper
1704 - 1744 Jan Elias Huydecoper
1744 - 1752 Mr. Jan Huydecoper, getrouwd met Sophia Maria Agatha van der Meulen
1752 - 1793 Sophia Maria Agatha van der Meulen
1793 - 1808 Mr. Jan Elias Huydecoper
1808 - 1836 Jhr. Mr. Joan Huydecoper
1836 - 1890 Jhr. Mr. Joan Huydecoper
1890 - 1911 Jhr. Mr. Jan Elias Huydecoper
1911 - 1938 Jkvr. Louise Johanna Huydecoper, getrouwd met Mr. Dr. Willem Herman Johan Royaards
1938 - 1951 Louise Reiniera Jeanne Antoinette Royaards
1951 - 1955 Benudina Maria en Hermance Royaards
1955 gemeente Maarssen
Huidige doeleinden Gemeentehuis van Maarssen
Opengesteld Het huis is niet opengesteld.
Foto's Foto van de keuken van rond 1936 Foto van de eetkamer van rond 1936 Foto van de centrale hal op de bel-etage van rond 1936 Foto van de centrale hal vanaf de andere kant
Foto van de werk-studeerkamer van rond 1936 Foto van de salon van rond 1936 (nu trouwzaal) Foto van de salon van rond 1936
Foto van de slaapkamer op de verdieping van rond 1936 Oude zwart-wit foto van het huis Afbeelding van de eerste eigenaar J. Huydecoper Afbeelding van Goudestein op een kaart uit 1629
Tekening van Goudestein door P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in
Bronnen Tekst: Kranteartikel in de Vechtstroom van 11-8-1993: Goudestein
Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 1986, nr. 1, blz. 12
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1: Uit eigen collectie
Foto 2 t/m 10: Orgaan van de Historische Kring Maarssen
Afb. 1: Cruydenborg & Endelhoef
Afb. 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 3: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 4: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948