Geynwijk

Ligging De buitenplaats Geynwijk ligt langs de Angstel, Rijksstraatweg 39 in Baambrugge.

Tekening van het huis door A. Rademaker ca 1730

Ontstaan Wanneer deze buitenplaats gebouwd is, is niet bekend. In 1680 komen we in de kerkarchieven van Braambrugge een diaken Willem Jansz. Geynwijck tegen, terwijl het buiten op een kaart uit 1685 voorkomt.
Zijn naam heeft het huis te danken aan de rivier de Angstel, die ook wel 'het Geyn' genoemd werd.
Geschiedenis Het huis komen we tegen op een afbeelding in "Hollandse Arcadia". Daarin wordt melding gemaakt als eigenaar van het huis Hamel Bruyninx, gezant te Wenen.
In een advertentie uit 1726 wordt de buitenplaats te huur aangeboden. Het geheel bestaat dan uit o.a. een 'Heere Huysinge', tuinmanswoning, koetshuis, stal voor 4 paarden, moestuin en een speelhuis.
Tot 1863 is het een buitenplaats met 2,5 ha park. Vanaf dat jaar wordt het gesplitst: het achterste deel werd tuinderij en boomgaard, terwijl het voorste deel in gebruik werd genomen door een veehouder.
Het werd nog beroerder toen het in de jaren twintig van de vorige eeuw de bestemming van café met speeltuin en muziektent kreeg. Daarna is het nog tot 1935 een melkfabriek geweest.

Nog niet zo lang geleden is het huis gerestaureerd en weer als buitenplaats in gebruik genomen. Daarbij bleek dat het zeventiende of vroeg-achttiende eeuwse voorhuis bewaard is gebleven. Het achterhuis werd in de 19e eeuw toegevoegd, evenals een tuinmanshuis (1859) en het koetshuis (1860). Het interieur werd verfraaid met stucplafonds en marmeren schoorsteenmantels.
De ingang van het huis bevindt zich in het voorhuis; de voordeur kan men bereiken via een trapje. Links en rechts hiervan bevinden zich twee ramen. In het onderhuis is de keuken uit de achttiende eeuw bewaard gebleven.
Op 13 juni 1973 is Geynwijck op de monumentenlijst geplaatst, in dat jaar was Van Looij eigenaar.

De voordeur van het huis kan men bereiken door een trap midden in de voorgevel. Als je het huis via de voordeur binnen komt, dan bevindt je je in een wijde marmeren hal. Een brede getoogde deur vormt de toegang tot de eiken trap naar de verdieping. Links van deze trap bevindt zich een klein trapje, waarlangs je in het achterhuis komt. In dit achterhuis bevindt zich een gang met marmeren tegels. Vervolgens ga je via een trapje nog verder naar beneden en kom je in de 18e eeuwse keuken onder het voorhuis. De keuken heeft een plavuizen vloer, antieke witte muurtegels en een oude schouw met ingemetselde fornuizen. Het plafond van deze keuken wordt gedragen door zware balken.
Verder zijn de kamers in het huis versierd met 19e eeuwse stucwerkplafonds, met daarin een motief van zonnestralen. Dit motief zou er op kunnen wijzen dat ze is aangebracht toen F. Witsen baron Straalman eigenaar was. Uit het midden van de 19e eeuw dateren ook de wit en beige marmeren schoorsteenmantels. Aan weerszijden van de trap naar de voordeur bevonden zich tot 1930 twee sfinxen, die mogelijk in opdracht van dezelfde baron zijn aangebracht. De datering van het achterhuis ligt in de 19e eeuw en mogelijk werd ook deze door baron Straalman toegevoegd.
Bewoners - 1680 Willem Jansz
Nicolaas Rochusz van Cappelle
- 1738 Mr. Jaco Jan Hamel Bruyninx (gezant te Wenen)
Pieter van Alphen
Antony Bruiningh
Samuel Bruiningh (vererving)
1829 - 1843 Isack Christiaan Lentfrinck
1843 - 1848 Leonard Lentfrinck (vererving)
1848 - 1851 Jan van Eijk van Noorthuyzen (koop f.6000,-)
1851 - 1852 Adriaan van Heest van Tillandt (koop f.8100,-)
1852 - 1858 Philippus Christiani (koop f.6000,-)
1858 - 1863 Francois Witsen Baron Straalman (koop f.10.000,-)
1863 - 1877 Petrus Johannes de Lange (koop f.7500,-)
1877 - 1884 Anthonius de Lange, getrouwd met Joh. Maria van Schaik (vererving)
1884 - 1896 Joh. Maria van Schaik, hertrouwd met Arnoldus Peek jr.
1896 - 1919 Arnoldus Peek jr.
1919 - 1931 Arnoldus Theodorus Peek (koop f. 9.000,-)
1931 - 1934 Willem van Vliet (koop via veiling f. 6270,-)
1931 - 1933 Arie Terlaak
1933 - 1934 Willem Verhoef (koop f. 13.000,-, failliet verklaard)
1935 - 1936 Boerenleenbank
1936 - 1946 Mattheus Büchele (koop f. 4300,-)
1946 - 1976 Cornelis Jan Looij (koop f. 8000,-)
1976 - Andries Pieter Lugt (koop f. 400.000,-)
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
André de Lange (kleinzoon van Anthonius de Lange en Johanna Maria van Schaick)
E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
Afb. 1: Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel. Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen, Zig uitstrekkend van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baambrug tot Loenersloot; wederkerende langs de vermaklyke Landgezichten van de Wetering