Geerestein

Ligging Het kasteel staat direct ten noorden van Woudenberg.

Foto van de achterkant

Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1394.
Geschiedenis Geerestein was een Stichts leen en zou al voor 1400 bekend zijn en hebben toebehoord aan een familie met die naam. De oudste vermelding stamt uit 1394. Jacob van Zuylen werd in dat jaar beleend met de zogenoemde Colenaarshove en een tweede hoeve, vernoemd naar Geerlof de Valkenaar. Het kasteel zal waarschijnlijk voor 1402 gebouwd zijn.
Via een erfdochter Gijsberta van Geerestein ging het goed over aan het geslacht Van Zuylen van Nijevelt. In een charter belooft bisschop Frederik van Blankenberg aan Jacob van Zuylen van Nijevelt om na diens dood zijn zoon Steven te zullen belenen. Op 13 september 1477 werd een andere Steven van Zuylen van Nijevelt met het goed beleend. Zijn broer Gerrit werd daarop met het huis beleend. Aangezien beiden tot de Hoekse partij behoorden belegerde bisschop Davind van Bourgondie Geerestein, dat uiteindelijk door verraad ingenomen werd. Gerrit werd naar Wijk bij Duurstede gebracht, en werd later gevolgd door Steven. In 1533 werd Jacob van Zuylen met Geerestein beleend, na zijn dood in 1546 opgevolgd door zijn zoon Arend. In 1569 werd deze opgevolgd door zijn zoon Jacob, en toen die kinderloos overleed door een gelijknamige neef, die in 1588 eveneens kinderloos overleed. In 1605 was Arend van Zuylen opvolger, maar ook deze liet geen zoons na, en via erfdochter Margaretha kwam het huis in handen van Jaspar van Lynden. Zijn kleinzoon Steven van Lynden was de volgende eigenaar. Deze huwde in 1698 Anna Maria de Marez, dochter van Samuel de Marez, heer van Maarn en Maarsbergen. Na Stevens dood werd in 1711 eerst zijn weduwe met Geerestein beleend, maar twee jaar later ook zijn moeder, Jacoba Maria van Reede, aangezien haar zoon destijds op huwelijkse voorwaarden was getrouwd. Zij stierf in 1732, en aangezien haar boedel te kort schoot werden de leengoederen verkocht. Bij de erfscheiding viel Geerestein wederom aan Anna Maria de Marez ten deel, die ondertussen hertrouwd was met haat zwager, Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa, heer van Deyl. Toen Anna Maria in 1763 stierf werd zij opgevolgd door haar kleinzoon Adolf Hendrik van Rechteren. Deze overleed ongehuwd in 1793, zodat zijn broer, Rudolf Christiaan, die reeds heer van Woudenberg was, ook Geerestein erfde. Zijn kinderen waren in 1834 genoodzaakt Geerestein te verkopen aan jonkheer Hendrik Daniel Hooft. Hooft moderniseerde het kasteel en liet het landschapspark aanleggen. Hij liet ook verschillende boerderijen op het landgoed bouwen, waarvan Klein-Geerestein de belangrijkste is. Na vele jaren leegstand verhuurde de familie Hooft het kasteel met bijgebouwen aan archtitectenbureau INBO, die in 1981 de gebouwen kocht. Het landgoed bleef in eigendom van de familie.
Bewoners 1394 - 1418 Jacob van Zuylen van Nijevelt
1418 Steven van Zuylen van Nijevelt
ca 1477 - 1478 kleinzoon Steven van Zuylen van Nijevelt
1478 broer Gerrit van Zuylen van Nijevelt
1546 kleinzoon Arnd van Zuylen van Nijevelt
1604 - 1633 Arnd van Zuylen van Nijevelt
1633 - 1636 nicht Margaretha van Zuylen van Nijevelt, weduwe van een Van der Vecht
1636 Theodora van der Vecht, getrouwd met de edelman Jaspar van Lynden
- 1709 kleinzoon Steven van Lynden getrouwd met Anna Maria de Marez
1709 - 1763 Anna Maria de Marez
Margaretha Maria van Lynden, getrouwd met Jacob Hendrik graaf van Rechteren
1763 - 1794 kleinzoon Adolph Hendrik graaf van Rechteren
1794 - 1834 broer Rudolf Christiaan, graaf van Rechteren
1834 - 1879 jhr. Hendrik Daniël Hooft
1879 Drie dochters van jhr. Hendrik Daniël Hooft
- 1969 Hendrik Wijnand Cornelis Hooft
1969 Familie Hooft (landgoed)
1969 Architectenbureau INBO (kasteel)
Huidige doeleinden Het kasteel is in gebruik als kantoor.
Opengesteld Het kasteel is niet toegankelijk.
Foto's Ansichtskaart van het kasteel Ansichtskaart van het koetshuis Foto van de voorkant
Gravure van Hendrik Spilman naar Jan de Beyer ca 1750 Tekening van Roelant Roghman (1646/7)
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 1 en 4: Peter van der Wielen
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 2: Uit eigen collectie