<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De buitenplaats de Geer</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>De Geer</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Het huis de Geer heeft gelegen ten westen van de weg van Utrecht naar het vroegere Jutphaas, nu Nieuwegein. Deze weg, de Utrechtsestraatweg, loopt langs het Merwedekanaal.<br> Het huis heeft gestaan op het nu aanwezige pleintje van de Professor Aalbersestraat. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/DeGeer1_eind19e.htm')"> <IMG src="fotos2/DeGeer1_eind19e.jpg" alt="Oude afbeelding van het huis eind 19e eeuw" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Deze buitenplaats is waarschijnlijk in de 17e eeuw gebouwd. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Wie de eerste eigenaar was en wie de buitenplaats gebouwd heeft is niet bekend. De eerste vermelding van het kasteel dateert van 25 juli 1687. Op die datum draagt mr. Volkert van Goens, die toen de eigenaar was, het huis over aan mr. Franois van Bergen.<br> In 1725 komen we de naam van het huis weer tegen als het verkocht wordt aan de heer Hendrik van Nellensteyn, die later ook eigenaar wordt van Zwanenburg, dat zuidelijker langs het Merwedekanaal ligt. Later wordt dit fraaie buitenhuis eigendom van de familie de Geer van Jutphaas.<br> In oktober 1811 bezoekt de Franse Keizer Napoleon de noordelijke Nederlanden. Hij trekt met een gevolg van 18.000 man vanuit Gorinchem door Jutphaas naar Utrecht. Door de Vreeswijkse schippers wordt de keizer met zijn omvangrijke gevolg binnen n uur overgevaren over de Lek. Voordat Napoleon zijn intocht maakte in Utrecht, wilde de keizer en zijn gevolg zich eerst opknappen en van enige rust genieten. Hiervoor werd Huize De Geer uitgekozen.<br> Het huis werd toen bewoond door jonkheer Barthold de Geer van Jutphaas en jonkvrouwe Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen. Door de Franse Maarschalk Odinot werden ze ten behoeve van de Franse keizer Napoleon en keizerin Marie Louise voor enige tijd uit hun huis gezet. Dit werd door hen als bijzonder genant ervaren. Nadat de keizer en de keizerin zich hadden verfrist, trok het gezelschap naar Utrecht waar ze om 15.30 u aankwamen.<br> Tegen het einde van de 19e eeuw wordt het huis gesloopt en het bos dat daarbij hoorde gekapt en de grond verkaveld. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> -1687 mr. Volkert van Goens<br> 1687 mr. Franois van Bergen<br> 1725 heer Hendrik van Nellensteyn<br> 1811 jhr. Barthold de Geer van Jutphaas en jvr. Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen<br> familie de Geer van Jutphaas </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Van het huis is niets meer terug te vinden. Een eindje zuidelijker staat wel een boerderij met de naam 'Huize de Geer'. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: boek: Provincie Utrecht, 1966 (*)<br> Historische Kring van Nieuwegein<br> Foto 1: <a href="http://www.pen.nl/artikel/de-dag-dat-napoleon-langs-kwam" target="new"> internetsite van Nieuwegein: Napoleon verbleef korte tijd op huis de Geer</a> </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>