Gansenhoef

Ligging De buitenplaats Gansenhoef is te vinden aan het Zandpad nummer 29 in Maarssen, langs de rechteroever van de Vecht, tussen Maarssen en Breukelen, gemeente Stichtse Vecht.

Foto van het huis

Ontstaan De oudste vermelding van een huis Gansenhoef dateert van 1654. In dat jaar wordt de latere dichter Lucas Rotgans op Gansenhoef geboren.
Geschiedenis Johan Huydecoper (1599-1661), bewoner en eigenaar van Goudestein, is mogelijk ook de eerste eigenaar geweest van Gansenhoef. Johan kocht veel grond op langs de Vecht, om deze daarna, eventueel verkaveld, weer te verkopen. In 1654 woont zijn zuster Geertruy Huydecoper in het huis en in dat zelfde jaar verkoopt ze het samen met haar man Jacob Lucas Rotgans aan Raymond de Smeth.
Waarschijnlijk staat er dan een hofstede op die plek, want Raimond geeft een jaar later de opdracht aan architect Philip Vingboons om een buitenplaats te bouwen. Hoe het huis er uit gezien heeft kunnen we zien in het boek 'De zegepralende Vecht' uit 1719; hierin vinden we twee fraaie afbeeldingen van het huis.

Gansenhoef is heel vaak van eigenaar verwisseld. De Smeth verkoopt Gansenhoef in 1679 aan zijn zakenpartner Jacobus Scott. Scott verkoopt het huis op zijn beurt weer aan Sybrant Abbema. En Abbema heeft Gansenhoef ook niet lang in bezit, want al op 12 januari 1701, wordt opnieuw een Huydecoper (Johan Elias) de eigenaar. Rond 1860 is Edward Huijdecoper van Nigtevecht eigenaar en hij koopt in die jaren grote delen van de uitgestrekte tuinen van Hoogevecht en Otterspoor, om deze toe te voegen aan het grondgebied van Gansenhoef.
Daarna blijft het tot 1904 in de familie Huydecoper.

Na weer enkele malen van eigenaar verwisseld te zijn, wordt in juli 1947 Gansenhoef aangekocht door de stichting Nationaal Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'. Deze stichting, die al in 1873 opgericht is, trekt zich het lot aan van weeskinderen. Van 1948 tot 1982 is Gansenhoef een tehuis voor zo'n 30 tot 40 kinderen.
Begin jaren tachtig zijn de gezinsvervangende tehuizen in opkomst en de kinderopvang wordt verplaatst naar een aantal woonhuizen in de wijk Reigerskamp in Maarssenbroek.

Vermoedelijk is het huis oorspronkelijk gebouwd in het Hollands classicisme van de 17de eeuw. Maar daar is niet veel meer van terug te vinden, want het huis is in de 18e, 19e en 20e eeuw dikwijls verbouwd. Het poortgebouw werd afgebroken, er werd een koepel op het terrein gebouwd en het voorplein kreeg een andere opzet.
Het huis heeft nu voornamelijk een begin 19e eeuws uiterlijk. Aan de achtergevel is nog een 18e eeuwse koepeluitbouw bewaard gebleven. Het terrein werd aanzienlijk groter, toen rond 1870 de grond van de inmiddels verdwenen buitenplaast Otterspoor aangekocht werd.

Het huis heeft een T-vormige plattegrond; het dak is een afgeplat schilddak met de nok parallel aan de weg en aan de achterzijde haaks hierop een ander schilddak.
Het huis ligt in een bosachtige park, waar ook de nog bestaande boerderij 'Klein Gansenhoef' en boomgaarden bij horen. Verspreid over het park is nogal wat stinzenflora aanwezig.
In het huis vinden we nog een aantal oorspronkelijke onderdelen, waaronder een eiken trap, stucplafonds en marmeren vloeren.

Na het vertrek van het kindertehuis is de oorspronkelijke woning van de tuinbaas en het gymnastieklokaal omgebouwd tot een aantal bungalows. In de tuin bij deze bungalows, die de naam Gansenhoeck dragen, staat een fraaie gietijzeren theekoepel, die in 1997 van elders naar het terrein van Gansenhoef is overgebracht.
De huidige eigenaren, de heer en mevrouw Geeris, hebben met veel inzet geprobeerd Gansenhoef in- en uitwendig in oude luister te herstellen.
Bewoners - 1654 Geertruy Huydecoper en Jacob Lucas Rotgans
1654 - 16nn Raymond de Smeth
16nn - 1679 Joost en Raymond de Smeth
1679 - 1681 Jacobus Scott
1681 - 1701 Sybrant Abbema en zijn echtgenote
1701 - 1744 Johan Elias Huydecoper
1744 - 1752 Mr. Jan Huydecoper
1752 - 1801 Sophia Huydecoper
1801 - 1803 Johanna Constantia Isabella Boudaen
1803 - 1849 Jhr. Everhard Rudolph Gerard Huydecoper van Nigtevecht
1849 - 1904 familie Huydecoper
1904 - 1947 de heer K. Tjebbes
1947 - 1984 Stichting Nationaal Geuzengesticht 'Wilhelmus van Nassauen'
1984 de heer en mevrouw Geeris of Bart Wartena??
Huidige doeleinden Woonhuis en kantoor.
Opengesteld Het huis is niet te bezichtigen.
Foto's Kaartje van de buitenplaatsen langs de Vecht Tekening van het huis door H. de Leth naar DaniŽl Stoopendaal (ca 1750)
Bronnen Tekst: Historische Kring van Maarssen
Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 1986, blz. 12
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1: Historische Kring van Maarsen
Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarsen
Afb. 2: Hans van Osch