Eykendal

Ligging Deze buitenplaats stond ten zuiden van Paleis Soestdijk in Soestdijk.
Ontstaan Deze buitenplaats werd in de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Deze buitenplaats behoorde oorspronkelijk tot de Amsterdamse familie Hooft en was ontstaan door het verbouwen van een hofstede.
In 1674 wordt Eyckendal door Koning-Stadhouder Willem III gekocht van Johan Hooft en hij voegt het toe aan zijn domein Soestdijk. Het huis wordt daarna omgebouwd tot woning van de jachtmeester.

Dit jachthuis is inmiddels verdwenen en mogelijk is het huidige Eyckendal één van de bijgebouwen.
Bewoners - 1674 Johan Hooft
1674 Willem III
Huidige doeleinden Mogelijk is het huidige Eyckendal één van de bijgebouwen van de vreoegere buitenplaats.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.