Everstein

Ligging De plaats waar Everstein gestaan heeft, is niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk heeft het kasteel buitendijks bij de kruising van de Lekdijk en de Huibertlaan in Everdingen, gem. Vianen gestaan.
Ontstaan In 1304 wordt het eerste kasteel op deze locatie ingenomen door Jan van Culemborg, die het laat afbreken. Rond 1380 wordt er een nieuw kasteel gebouwd, dat in 1397 vermeld wordt als bezit van Johan, heer van Arkel, Pierrepont en het land van Mechelen.
De naam van het kasteel is mogelijk afgeleid van everzwijnen, die daar misschien aanwezig waren en stein op het feit dat het kasteel met stenen was gebouwd.
Geschiedenis Het eerste kasteel werd in 1304 ingenomen door Jan van Culemborg, die het af liet breken. Negentig jaar later is er pas weer sprake van een nieuw kasteel, dat Jan van Arkel eind veertiende eeuw op dezelfde plaats laat bouwen. Het kasteel hoorde bij de vesting Hagestein (I) en diende voor de bescherming van de Arkelse bezittingen.
Naast deze twee kastelen was Jan van Arkel ook eigenaar van het kasteel te Gorkum.

Nadat Jan van Arkel in 1402 een nederlaag had geleden, besloot de heerszuchtige Willem VI, graaf van Holland, nog een aanval te doen op Jan van Arkel. Dit geschiedde in 1404 na een grensincident. Deze keer sloot de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim zich bij Holland aan. Gezamelijk belegerden zij de vestingen Hagestein en Everstein, die ze allebei wisten te veroverden. Everstein werd op 11 december 1405 ingenomen en in brand gestoken, daarna werd het kasteel tot de grond toe afgebroken. Jan van Arkel had de controle over de Lek verloren.
Het kasteel had dubbele grachten, bolwerken, een grote toren en mogelijk een dubbele ringmuur. Over de vorm wordt niks vermeld, maar waarschijnlijk was het rechthoekig, omdat dat in de tijd van het ontstaan van het kasteel de meest voorkomende bouwstijl was.

Er is op 3 posities in de Uiterwaarden onderzoek gedaan om de locatie van het vroegere kasteel alsnog te vinden. De derde poging vond in 2000 plaats op basis van historische bronnen, maar ook toen worden geen sporen van funderingen of grachten aangetroffen.
Bewoners Van het eerste kasteel zijn geen eigenaren bekend.
ca 1380 - 1405 Jan van Arkel
Huidige doeleinden Als het kasteel inderdaad in de uiterwaarden langs de Lek gestaan heeft, kan er zelfs van de middeleeuwse funderingen weinig overgebleven zijn, door erosie bij hoog water.
Opengesteld Het terrein is nu weiland.
Foto's
Bronnen Tekst: De familie Korting
Stichting Kastelen Lexicon
R.S. Kok, Van bronstijd-boerderij tot lusthof voor Van Brederode. Een verkenning van de archeologie van Vianen, In: De archeologische Kroniek van Utrecht 2002/2003, blz. 28