Emiclaer

Ligging Het huis heeft gelegen ten oosten van het gehucht Langenoorth in de gemeente Hoogland ten zuiden van de weg.
Andere benamingen Emmeklaar, Eemeklaar en Emeklaar.
Ontstaan De oudste acten waarin Emiclaer voorkomt dateren uit 1262 en 1280, als Wouter van Amersfoort beleend wordt met Emiclaer door de graaf van Gelre, nadat hij deze aan de graaf had opgedragen.
Geschiedenis Als eerste eigenaar van Emiclaer komen we Wouter van Amersfoort tegen, die het in leen hield van de heren van Stoutenburg. Later behoort het kasteel tot de Lockhorster goederen en wordt het als een curtis aangeduid. Verder is het goed meer dan twee eeuwen in het bezit van de familie Wittert van Hoogland, dat naast Emiclaer ook Langenoorth in bezit had.
In de Middeleeuwen is er geen sprake van een huis, wel twee boerderijen Emiclaer en Groot-Emiclaer. De eigenaren van Emiclaer hadden blijkbaar niet de behoefte aan een huis, omdat ze hoge funkties vervulden in de Stad Utrecht en daar ook woonden.
In 1622 erft jonkheer Jacob Foeyt Emiclaer na de dood van zijn moeder Alijda d`Edell. Het is aannemelijk dat hij begonnen is met de bouw van het Huis Emiclaer.
De buitenplaats blijft in bezit van de familie Foeyt tot 1808. In dat jaar sterft jonkheer Jacob Casper Foeyt. Hij was de laatste Heer van Emiclaer. Hij had nog 4 zussen, waarvan er slecht één trouwde. Deze zus, Maria Agatha, trouwde met Zacharius Petrus Guichenon Chastillon uit Venlo. Ze kregen slecht één dochter, die op de jonge leeftijd van één jaar al overleed.
Via openbare verkoping worden alle eigendommen van de familie Foeyt verkocht. Het Adellijke Herenhuis 'Emiclaer' wordt dan voor f. 7060,- gekocht door Willem van Eden, koperslager en Izaak Harthoorn, tabaksplanter. Terwijl de boerderij Groot-Emiclaer gekocht wordt voor f. 758O,- door Hendrik van Bakkenes uit Amersfoort.
In 1742 koopt Arnold Willen Baron van Brienen Groot-Emiclaer en enkele jaren later ook de gronden waarop de buitenplaats Emiclaer gestaan had. Deze was enkele jaren daarvoor afgebroken. Alleen een koetshuis is nog lang bewaard gebleven. Dit werd tenslotte in 1950 door de toenmalige eigenaar, de heer Kleinwee, afgebroken. Ook liet hij de nog aanwezige grachten dempen en op deze plek een nieuw boerderijtje bouwen, uit de bouwmaterialen van een elders opgekochte boerderij.
De boerderij Groot-Emiclaer werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog verwoest, maar daarna wel weer herbouwd. In 1981 werd de boerderij verkocht aan de gemeente Amersfoort.
Recent archeologisch onderzoek leverde geen bewijs voor een middeleeuws versterkt huis, maar slechts bewoningssporen uit de 17e en 18e eeuw.
Bewoners 1262-1280 Wouter van Amersfoort
daarna familie 'Van Lockhorst'
familie Wittert van Hoogland
1622 jonkheer Jacob Foeyt
- 1808 familie Foeyt
1808 Willem van Eden en Izaak Harthoorn
ca 1845 Arnold Willen Baron van Brienen
1950 de heer Kleinwee
Huidige doeleinden De gebouwen van "Groot Emiclaer" zijn thans in gebruik als opslagplaats voor de Dienst Gemeentewerken van de gemeente Amersfoort.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
boek: Provincie Utrecht, 1966