Ekelo

Ligging Dit huis bevond zich ten noorden van Drakestein, in Lage Vuursche, gemeente Baarn. Afzonderlijk wordt er over een wallenstelsel aan het Pluismeer gesproken, maar dit behoorde waarschijnlijk ook bij huis Ekelo.

Detail van een 17e eeuwse kaart waarop Echeloo voorkomt

Andere benamingen Eechelo, Ecklenburg
Ontstaan De oudste vermelding van een huis Ekelo stamt uit 1582.
Geschiedenis Veel is er niet bekend over dit huis. We weten niet of het een kasteel betreft of een buitenplaats. We komen het huis tegen op een afbeelding uit 1582 met de vermelding 'Ekelo te Vuerscht'. Daarnaast is er nog een tweede afbeelding bewaard gebleven. Beide afbeeldingen bevinden zich in het museum Flehite in Amersfoort en we zien hierop een aanzienlijk kasteel, hoewel ze geen overeenkomsten vertonen.
Er zijn in totaal 15 verschillende 17e en 18e eeuwse plattegronden en kaarten bewaard gebleven, waarop ter plekke een kasteelachtig gebouwtje ingetekend is met de naam Ekelo of variant daarop. Zoals bijvoorbeeld een kaart van Utrecht uit 1696 van Bernard de Roy.

Op die 17e eeuwse kaarten is het huis ingetekend met 2 torentjes, terwijl bijvoorbeeld het huis van burgemeester de Graeff als een eenvoudig gebouwtje op die kaarten weergegeven wordt (het latere Paleis Soestdijk).
Sommigen denker echter dat we, ondanks de intekening van een kasteelachtig gebouwtje, te maken hebben met een grensmarkering en dat de tekeningen daarmee op fantasie berusten. Ter plaatse is echter nooit een grondonderzoek uitgevoerd!

De locatie van de buitenplaats Ekelo heeft de heer Kennis met behulp van diverse redelijk nauwkeurige 17e eeuwse plattegronden en 19e eeuwse kadastertekeningen terug kunnen vinden op de plek van de huidige boerderij "de Stulp". Onzeker is daarbij of het de boerderij van het kasteel of het kasteel zelf betreft. Ekelo kan ook op het grote braakliggende terrein voor de boerderij hebben gelegen (of dat daar juist de eventuele tuin heeft gelegen).
Bij de beschrijving van de ligging van Ekelo, noemde ik al het wallenstelsel aan het Pluismeer. Dit wallenstelsel behoorde tot Ekelo en was een soort slangenmuur la kasteel Zuylen). Deze slangenmuur vormde hoogstwaarschijnlijk de begrenzing van de moestuinen van Ekelo.

Ekelo behoorde vanaf ca 1640/1650 toe aan Balthasar Deutz, die een puissant rijke Amsterdamse koopman was, en in 1661 overleed. Naast Ekelo was hij eigenaar van kasteel de Hooge Vuursche I (niet te verwarren met het latere kasteel-hotel uit 1911), de buitenplaats De Eult en het slot Assumburg te Heemskerk.
Na zijn overlijden erven zijn broers Jeronimus en Jean Deutz zijn bezittingen, waarbij waarschijnlijk Ekelo in bezit komt van zijn broer Jean Deutz.
Ekelo zal waarschijnlijk tussen 1674 en 1720 zijn verdwenen, afgebrand of afgebroken? In 1720 wordt Ekelo als een klein gebouwtje zonder torentjes afgebeeld en wordt hiermee waarschijnlijk de boerderij van het kasteel bedoelt, die nog altijd bestaat.
Bewoners ca 1640/1650 - 1661 Balthasar Deutz
1661 Jean Deutz
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Wel is de boerderij "de Stulp", die bij het huis hoorde en het wallenstelsel bewaard gebleven.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Detail van een 17e eeuwse kaart waarop Ekelo voorkomt Detail van een 17e eeuwse kaart waarop Echeloo voorkomt Detail van een 17e eeuwse kaart waarop Eckelo voorkomt Detail van een kaart waarop de huidige boerderij De Stulp voorkomt
Afbeelding van Jean Deutz en zijn broers
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
de heer H. Kennis
Afb. 1 t/m 6: archief van de heer H. Kennis