Eickenhorst

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Jachthuislaan 55 in Soest.

Luchtfoto van de buitenplaats

Andere benaming Horst en Berg
Ontstaan Deze buitenplaats werd niet lang na 1840 gebouwd.
Geschiedenis Oorspronkelijk stond op de plek van deze buitenplaats een 'Veenhuis', dat uit 1745 dateert. Dit gebouw deed dienst als overslagplaats van veen en als herberg.
In 1840 blijkt het eigendom te zijn van Andries de Wilde, die eigenaar is van de buitenplaats Pijnenburg. In dat jaar verkoopt hij het landgoed aan Frans Boekhorst. Het oorspronkelijke huis wordt dan verbouwd tot zomerhuis met er omheen een prachtige landschapstuin, waarvan nog sporen aanwezig zijn.

In 1898 wordt in opdracht van de toenmalige eigenaar Adrianus Beckeringh het huis verbouwd. Hierbij krijgt het huis zijn chaletachtige uiterlijk.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het huis in 1949/1950 verbouwd en uitgebreid tot een kraaminrichting annex rust- en verpleeghuis. Eickenhorst was toen in beheer van de Nederlands Hervormde Kerk.
Later is het huis gerenoveerd en wordt nu weer particulier bewoond.
Bewoners - 1840 Andries de Wilde
1840 Frans Boekhorst
ca 1898 Adrianus Beckeringh
1949 kraaminrichting annex rust- en verpleeghuis
Huidige doeleinden De buitenplaats wordt particulieer bewoond.
Opengesteld Het gebouw is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: H. Lägers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.