Duijvestein te Woudenberg

Ligging Dit landhuis was gelegen binnen de schans van Woudenberg.
Ontstaan Het huis werd in de 17e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Bij Woudenberg ontstond in 1590 een schans. Binnen deze schans werd in de 17e eeuw het landhuis Duijvestein gebouwd. Dit huis was eigendom was van de heren van Geerestein.
In de 19e eeuw werd dit huis waarschijnlijk afgebroken en omstreeks 1860 werd op dezelfde plek het landhuis 'De Schans' gebouwd. Dit landhuis heeft nog een tijd dienst gedaan als hotel, maar werd in de loop van de 20e eeuw afgebroken.
Bewoners De heren van Geerestein
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995