Drogestein

Ligging Het grondgebied van dit huis lagen tussen de Jan Steenlaan/Dwarsweg en de Maartensdijkseweg, binnen de gemeente De Bilt.
Ontstaan We komen de eerste verkoping van het goed in 1641 tegen.
Geschiedenis Het is nog steeds een raadsel waar dit huis gestaan heeft. We vermoeden dat de boerderij "De Avond" tot het landgoed behoort heeft. In 1641 wordt er door de rentmeester van de vroegere goederen van het klooster Oostbroek het volgende verkocht aan Mr. Nicolaas van Berck: "21 morgen 596 roe land, gelegen in dit Gerecht, genaemt den Wthoff en de landen leggende op Drogesteijn, met het huijs en getimmer van het convent daerop staende, leggende op het Goet OverdeVecht".
Ook aan de hand van latere verkopen is de exacte plaats van dit huis niet te lokaliseren.
Bewoners 1641 Mr. Nicolaas van Berck
Huidige doeleinden Van het huis is niet meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995