Driehoven

Ligging Het huis heeft gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat nr. 8, te Loenen aan de Vecht.
Ontstaan Het is onbekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis Aan de zuidzijde van de overtuin van de buitenplaats Roserust lag de nogal grote buitenplaats Driehoven. Het werd zo genoemd omdat het uit drie delen bestond. Het eerste lag en ligt nog aan de Vecht - het terrein van de heer R. Mus -, het tweede besloeg het gehele stuk tussen de Dorpsstraat en de Rijksstraatweg inclusief de voormalige kwekerij van de heer Grim. Het derde deel lag aan de westkant van de Rijksstraatweg waar nu het Rond loopt.
In de 18e eeuw was het in handen van de familie Bols. Het begon met Lucas Bols, die het in 1689 van Dr. Abraham Blasius koopt en het terrein uitbreidt door het aankopen van enige buurhuizen. Na zijn dood in 1719 erft zijn zoon Pieter het buiten dat later overgaat naar diens weduwe Sophia Maria van der Put. Zij hertrouwt met ds. Pieter Elsevier in of na 1745. In 1715 koopt Lucas een bank in de kerk achter de bank van Christiaan van Hoek, eigenaar van Ouderhoek.

Hun zoon Jan Pieter Bols en zijn vrouw Sanna Geertruy Vermeeren kregen een dochter Anna Maria. Zij trouwde in 1790 met Gilles van der Voort en bewoonde het buiten in de zomer tot 1807. In 1811 blijken zij de buitenplaats Vreedenoord te Breukelen als zomerverblijf te gebruiken, dat hij in 1807 van zijn vader geërfd had.
Bewoners - 1689 dr. Abraham Blasius
1689 - 1719 Lucas Bols
1719 - 1728 Pieter Bols, getrouwd met Sophia Maria van der Put
1728 Sophia Maria van der Put
- 1750 Sophia van der Put, getrouwd met ds. Pieter Elsevier
Jan Pieter Bols, gegtrouwd met Sanna Geetruy Vermeeren
- 1807 Anna Maria. getrouwd met Gilles van der Voort

Huidige doeleinden Van het huis is niets meet terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munnig Schmidt, 'De buitenplaats Roserust te Loenen', in: Jaarboekje Niftarlake (2002), blz. 59-60