Doornveld

Ligging Deze buitenplaats staat in de gemeente Doorn, Driebergsestraatweg nr. 27.
Andere benaming Rustwijk
Ontstaan Het huis werd in 1862 gebouwd.
Geschiedenis In 1862 werd het huis, dat de naam Rustwijk krijgt, gebouwd in opdracht van de heer Westrik, waar omheen een park werd aangelegd. Na een aantal jaren heeft de de familie Westrik de naam van het huis gewijzigd in Doornveld, want in een kranteartikel uit 1870 wordt niet meer over Rustwijk gesproken:
'Op den huize Doornveld, onder Doorn, gebeurde het Zondag jl. tusschen 4 en 5 ure dat, terwijl de tafel gedekt maar de gasten nog niet gezeten waren, een ongenoode gast door een der openstaande ramen binnenkwam, en onbemerkt zich van pl.min. 60 stuks tafelzilver meester maakte en dit zoo goed wist te bergen, dat het den politie tot nu toe nog niet gelukt is, daarvan iets terug te vinden.'

Na het overlijden van de heer Westrik, gaat zijn weduwe in Driebergen wonen en verkoopt het huis in 1880 aan Cornelis Johannes Kneppelhout, die bewoner van kasteel Sterkenburg is. Hij was een zoon van mr. Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout van Sterkenburg en Susanne Elisabeth Drabbe. Tot 1886 woont hij op het huis, maar gaat dan op het er tegenover liggende Beukenrode gaat wonen. Doornveld verhuurt vanaf dat jaar als zomerwoning en pension.
Vanaf 1910 werd Doornveld bewoond door mr. A. baron van Schimmelpenninck van de Oye, die van 1909 tot 1929 burgemeester van Doorn was. Enkele jaren heeft hij in deze buitenplaats gewoond, waarna het vrij lang onbewoond en gesloten bleef.

Pas in 1936 kwam er een nieuwe koper en tevens bewoner, namelijk J.H.E. baron van Nagell, die ook al burgemeester van Doorn was. In 1969 vertrekt de baron en het huis wordt gekocht door een Stichting voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte bejaarden.
Doornveld gaat nog enkele keren in andere handen over, tot het in 1988 gekocht wordt door PL & Partners Beheer B.V. te Amersfoort, die er haar kantoor in vestigd, na het eerst grondig gerestaureerd te hebben.

Het huis is gebouwd in eclectische bouwstijl met een symmetrische voorgevel. In het park rond het huis vinden we een koetshuis in dezelfde stijl als het huis, maar van een wat latere datum. Ook bevindt zich in de linker hoek een klassieke Japanse tuin, met kleine pagodes, bonsaiboompjes, grote zwerfkeien (die uit o.a. Zweden ge´mporteerd zijn), bamboe- en azaleastruiken.
Bewoners 1862 - 1880 de heer Westrik
1880 - 1910 Cornelis Johannes Kneppelhout
1910 - 1929 mr. A. baron van Schimmelpenninck van de Oye
1936 - 1969 J.H.E. baron van Nagell
1969 een Stichting voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte bejaarden
1988 PL & Partners Beheer B.V.
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als kantoor.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996