Dool Om Berg

Ligging De buitenplaats lag buiten Amersfoort, aan de Arnhemseweg bij de spoorwegovergang (spoorlijn Amersfoort - Leusden).
Andere benaming De Olieberg (ca 1890)
Ontstaan Het huis werd in of voor 1665 gebouwd.
Geschiedenis In 1665 was Everard Meyster eigenaar van dit huis. Verdere gegevens over de eigenaren ontbreken tot het einde van de 19e eeuw.
In 1896 is de buitenplaats in bezit van de heer Tromp van Holst, die het huis deels laat herstellen.
Rond 1665 wordt in de tuin door Reyer Roelofsen naar plannen van Everard Meyster een doolhof aangelegde. Hierin zijn enkele kunstmatige heuvels (zogenaamde 'kattebergen') aangebracht, die dienden als overzichts- en meditatieplaats.
Bewoners 1665 Everard Meyster
1896 de heer Tromp van Holst
Huidige doeleinden De huidige doeleinden van het huis zijn mij niet bekend.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: internetsite van de Gemeente Amersfoort