Dijnselburg

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Amersfoortseweg nr. 10te Huis ter Heide.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers (1869)


Andere benaming Dinslo, Dinslaecken
Ontstaan Hoewel de naam veel ouder is, ontstond de buitenplaats in 1854.
Geschiedenis Veel land in Zeist was in handen van de geestelijkheid. Onder meer bezat het Vrouwenklooster uit De Bilt de hoven Stoetwegen en Dijnslo. In 1277 schonk de bisschop van Utrecht, Jan I van Nassau, terwille van zijn zieleheil en van dat van zijn voorgangers de tienden over negen hoeven lands (125 hectare) van Dinslo in 't Rintvelt aan het Vrouwenklooster.
In 1652 - 1653 werd de Berchweg of Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh aangelegd. De grond aan de beide zijden van de weg werden daarop in vakken verdeeld. De vakken van 100 roeden (376 meter) en 50 roeden diep. Aan de zijden van de vakken kwamen paden van 3 roe (11 meter) breed. Het oude buiten Dinslaecken kreeg drie vakken.

Walter Bisdom, kannunik aan de Utrechtse Domkerk, verkocht op 3 april 1792 aan mr. Laurens Jan Nepveu, lid van de vroedschap van Utrecht en lid van de provinciale staten van Utrecht en heer van het buiten Zandbergen voor f. 22.000,-- de "Herberge genaamt het Huys ter Heyden". In de verkoopprijs was ook een deel van Dijnselburg begrepen. In 1807 werd zijn zoon mr. Laurent Théodore, rentenier, lid van de raad en wethouder van Utrecht en lid van de provinciale staten van Utrecht, de nieuwe eigenaar. Zijn zoon mr. Jean Ignatius Daniel (1810 - 1887), griffier van het provinciaal gerechtshof en letterkundige, liet in 1854 de hofstede op Dijnselburg verbouwen tot herenhuis en een park in Engelse landschapsstijl aanleggen.
Eigenaar jhr. C.F.A. Roëll liet in 1883 het oude huis afbreken en een nieuw huis bouwen. Het nieuwe huis werd gebouwd door de architect J.G. Wentink uit Utrecht.
Op 1 oktober 1946 werd door de burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld het landgoed van ongeveer 100 hectare aan te kopen voor f. 500.000,-- van de firma Gebr. Hagen. De gemeente wilde het gebied behouden als natuurschoon. Het besluit van de Gedeputeerde Staten was negatief. Firma Gebr. Hagen verkoopt het dan aan het rooms-katholieke Aartsbisdom Utrecht.

Bewoners 1792 - 1807 mr. Laurens Jan Nepveu
1807 - mr. Laurent Théodore Nepveu
- 1871 mr. Jean Ignatius Daniel Nepveu
1871 - H.W. van Swellingrebel
A.F. Landrij
jhr. C.F.A. Roëll
mr. M.J. Ridder Pauw van Wieldrecht
J.H.J. Baron van Boetzelaer
1927 - mr. H.Th. 's Jacob
- 1946 firma Gebr. Hagen
1946 - Aartsbisdom Utrecht
Huidige doeleinden Het gebouw is in gebruik bij het Bisdom Utrecht.
Opengesteld Het gebouw is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Zeist, groei en bouw. Huis ter Heide, Lyceumkwartier en Austerlitz
Afb. 1: archief van de heer J. Leemburg