Diederichsteyn

Ligging Dit huis staat aan de Dorpsstraat nr. 64 in Oud-Zuilen, gemeente Stichtse Vecht. Bij het huis hoort een boerderij, die op nummer 62 staat.

Ontstaan Het huis werd voor 1711 gebouwd.
Geschiedenis In 1711 komen we de naam Diederichsteyn voor het eerst tegen in een verkoopakte. In die akte wordt het huis en de boerderij door de twee broers Van Renssen verkocht aan Johan Schouten. Het huis was waarschijnlijk toen nog niet zo heel oud en zou gebouwd kunnen zijn door Reinoud Gerard van Tuyll van Serooskerken, die eigenaar was van Slot Zuylen. Diederichsteyn was namelijk een erfpachtgoed van het kasteel.
Reinoud Gerard kreeg in 1706 een zoon, die hij de naam Diederik Jacob gaf. Het huis zou goed tussen 1707 en 1711 gebouwd kunnen zijn en vernoemd naar zijn zoon.

Het huis ging vaak in andere handen over. Zo werd het in 1740 verkocht door Abraham Noppee aan Dirk Tinnemans. In 1771 wordt het huis gekocht door Gijsbert Bonnet, die professor in de theologie was en grote bekendheid genoot. Hij woonde tot 1791 in het huis.
In 1868 blijkt uit een acte van veiling dat Diederichsteyn samen met Zuylenveld in bezit was van Sara Jacoba Maria Bongardt, die sinds 1861 weduwe is van de Heer Rudolph Hendrik Johan Veeren. In de deze acte wordt het huis als volgt beschreven: "Het erfpachtrecht van een stuk grond (dat eigendom was van de Baron van Zuylen) benevens den eigendom der daarop aanwezige Heerenhuizinge genaamd Diederichsteyn, enz. enz.".
Het huis wordt gekocht voor f. 6.050,-. door Willem René baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.

Het hoofdgebouw heeft een vierkante plattegrond met aan de achtergevel een lager deel. Het huis wordt gedekt door een schilddak met dakkapel. De ingang bestaat uit een paneeldeur met bovenlicht en een cirkelvormige roedenverdeling, met aan weerszijden pilasters. Op de benedenverdieping, links van de deur, en op de bovenverdieping (zowel in de voor- als zijgevel) bevinden zich grote zesruitsvensters met op één venster na allemaal 2 luiken.
Bewoners - 1711 twee broers Van Renssen
1711 Johan Schouten
- 1740 Abraham Noppee
1740 Dirk Tinnemans
1771 - 1791 Gijsbert Bonnet
- 1861 Rudolph Hendrik Johan Veeren, getrouwd met Sara Jacoba Maria Bongardt
1861 - 1868 Sara Jacoba Maria Bongardt
1868 Willem René baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen
Huidige doeleinden Het huis is waarschijnlijk bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
F. Gaasbeek, e.a. Maarssen, Geschiedenis en Architectuur, Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht, Zeist, 2007, blz. 171-172