De Tangh

Ligging De buitenplaats De Tangh ligt binnen de gemeente Rhenen.
Ontstaan Dit huis werd pas in 1927 gebouwd. Het hoort eigenlijk niet op deze site thuis, maar omdat er veel oude materialen zijn gebruikt, o.a. van het Koningspaleis te Rhenen, heb ik hem toch toegevoegd.
Geschiedenis Huisarts William Waller koopt in 1921 een stuk grond van 16,5 ha om er een landhuis te laten bouwen. In eerste instantie zet hij er een hut neer, om het landgoed steeds meer aanzien te geven, tot hij in 1927, na zelf een ontwerpen te hebben gemaakt van een huis in Kaapse stijl, opdracht geeft aan architect J.B. v.d. Haar het huis te bouwen.
Hij wordt een witgepleisterd L-vormig gebouw, bestaande uit twee bouwlagen. Het schilddak is gedeeltelijk afgeplat en werd voorzien van grijze Hollandse pannen. Achter het huis kwam een ei-vormige binnenplaats met een ommuring, die aan de noordkant dienst doet om hoger liggende (zand)grond tegen te houden. Voor deze muur, maar ook voor ander metselwerk, zoals de terrasmuren en de toegangshekken werden kloostermoppen gebruikt. Deze werden door dokter Waller overal vandaan gehaald, evenals verschillende tuinornamenten, waarvan enkele afkomstig zijn van het 17e eeuwse Koningspaleis van Frederik van de Palts.Mbr>
Het 13 kamers tellende huis werd van binnen ook verfraaid met allerlei voorwerpen die hij verzamelde. Waaronder enkele prachtige deuren uit 1650 en een olieverfschilderij ('Schilderij met de drie honden', gemaakt door twee schilders) in het trappenhuis en afkomstig uit het eerder genoemde Koningspaleis.
Deze huisarts woonde tot hij op 94-jarige leeftijd overleed (in 1971) in het huis, waarna zijn dochter mevrouw C.V. Nedorost-Waller er ging wonen. In 1994 overleed deze dochter.
Bewoners 1927 - 1971 dr. William Waller
1971 - 1994 mevrouw C.V. Nedorost-Waller
Huidige doeleinden Het is mij niet bekend wat de huidige bestemming van het huis is.
Opengesteld Het bos rond het huis is toegankelijk, behalve het privé gedeelte om het huis.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996