De Nonnerie

Ligging De buitenplaats De Nonnerie is gelegen aan de Langegracht nr. 51 in Maarssen-Dorp, gemeente Stichtse Vecht.
Ontstaan Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1626.
Geschiedenis De eerste vermelding van dit huis is van 2 mei 1626, als Hendrick Rutgerssen en Anna Cauwenhoven opdragen een woonhuis te bouwen met boomgaard, strekkend van de Vecht tot aan de Achterdijk.
In 1724 wordt door een volgende eigenaar, Aron Peixoto, het pand weer grotendeels afgebroken en opnieuw opgebouwd. Tot het jaar 1759 zijn geen vermeldingen te vinden over het pand aan de Langegracht, maar in mei van dat jaar laten de erfgenamen van de emeritus predikant Wilhelmus van Eenhoorn het huis veilen.

De volgende vermelding dateert van 1820, waarbij Cornelis Schut het pand met de twee naastgelegen woningen koopt om een tapijtfabriek te beginnen.

In 1882 verkoopt zijn weduwe het huis aan het parochiebestuur van de R.K. Kerk. Vervolgens wordt het pand in 1883 als 'liefdesgesticht' in gebruik genomen door de Maria Dommer Stichting, waar oudere dames worden verzorgd. Dit Mariagesticht wordt tot 1959 beheerd door de zusters van de O.L. Vrouwe van Amersfoort, die hun werkzaamheden moesten staken door gebrek aan nieuwe roepingen.

Zo wordt van 1959 tot 1970 het huis bewoond door particulieren en zelfs een korte tijd gekraakt. In 1970 wordt het oude gebouw door het parochiebestuur afgestoten, waarna er een hotel en restaurant in gevestigd wordt. Deze krijgt de naam de Nonnerie, een leuke woordspeling die slaat op de nonnen die hier bijna 80 jaar woonden.
In 1998 wordt het hotel gesloten en krijgen de hotelkamers een vergaderbestemming.
Bewoners 1626 Hendrick Rutgerssen en Anna Cauwenhoven
1724 Aron Peixoto
- 1759 emeritus predikant Wilhelmus van Eenhoorn
1820 - 1882 Cornelis Schut en echtgenote, tapijtfabriek
1882 - 1883 parochiebestuur van de R.K. Kerk
1883 - 1859 Maria Dommer Stichting
1959 - 1970 particulier bewoond
1970 - 1998 hotel en restaurant De Nonnerie
1998 vergaderruimte
Huidige doeleinden Het gebouw is nu in gebruik voor het houden van vergaderingen.
Opengesteld Het gebouw is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Uit: Historische dorpswandeling van Maarssen