De Horst

Ligging Deze buitenplaats staat in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, aan de Hoofdstraat nr. 211.

Tekening door P.J. Lutgers uit ca 1865

Ontstaan De horst wordt voor het eerst in 1729 genoemd. Van een buitenplaats is echter pas sprake na 1834.
Geschiedenis In 1729 komen we de naam De Horst tegen in een koopacte als een zekere Jan Jansz Haarman deze koopt van de erfgenamen van Maria Cornelis van Blankensteyn en Willem Jansz van Dijk. De beschrijving luidt: 'huysinghe, bergen, schuur, schaapshok en getimmerten met sijne bepootinge en beplantinge, staande onder Driebergen, strekkende uit de gemeende Aarenheimsche beneden wegh tot hondert roeden over den gemeenden Aarenheimsche boven wegh, alweer ten Zuyden het gemeene bunt velt en ten Noorden den Heer van Beverweert naast geland zijn.'
De daarop volgende 100 jaar gaat de boerderij regelmatig over in andere handen, tot het in 1834 gekocht wordt door de heer Richard Boer te Zeist, die er f 13.000,- voor betaald. Hij laat een flinke verbouwing uitvoeren, want als hij het in 1847 verkoopt, lezen we: 'Eene kapitale Heerenhuizing benevens koetshuis, paardenstal en woning, nog eene mangelkamer thans mede tot paardenstal ingericht, alsmede een schaapshok en verdere getimmerten, voorts wandeldreven, moestuin, boomgaard, bouwland, te zamen eene uitgestrektheid hebbende van 74 roeden.'

Mr. Reinhard Crommelin, advocaat te Amsterdam wordt voor f 21.000,- de nieuwe eigenaar en laat ook weer veranderingen en verbeteringen aanbrengen.
Opnieuw gaat het huis enkele keren in andere handen over, tot het in 1927 voor f. 245.000,- Jhr. mr. DaniŽl de Block van Haersma de With, die het voor zijn echtgenote, Vrouwe HenriŽtte Willemina van Naamen van Eemnes, koopt. Zij is de laatste particuliere eigenaresse van het huis.

In 1946 verkoopt zij de buitenplaats aan de Stichting Kerk en Wereld en gaat zelf op de tegenovergelegen buitenplaats Rusthof wonen.
Deze Stichting heeft het gebouw in gebruik als kantorencomplex.
Bewoners - 1729 Maria Cornelis van Blankensteyn
1729 - 1751 Jan Jansz Haarman
1751 - 1767 Maria van Vulpen
1767 - 1798 Teunis van Vossesteyn
1798 - 1831 Jochem van Dijk
1831 - 1834 Cornelia van Dijk
1834 - 1847 Richard Boer
1847 - 1855 Mr. Reinhard Crommelin
1855 - 1865 A. van Scherpenberg
1865 - 1872 weduwe mevr. A. van Scherpenberg-Schill
1872 - 1913 H.W. van Leeuwen
1913 - 1927 Hendrik de Mol van Otterloo
1927 - 1946 Jhr. mr. DaniŽl de Block van Haersma de With, getrouwd met Vrouwe HenriŽtte Willemina van Naamen van Eemnes
1946 Stichting Kerk en Wereld
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als kantorencomplex.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Afb. 1: archief van J. Leemburg