De Drieburg

Ligging De buitenplaats De Drieburg ligt in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat nr. 252.

Prentbriefkaart van het huis uit 1971

Andere benamingen Rusthof, Overhorst
Ontstaan Op de plaats van de buitenplaats komen in elk geval in 1766 een daghuurdershuizing tegen. Dit eenvoudige huis werd niet lang na 1846 verbouwd tot buitenplaats.
Geschiedenis Het landgoed De Drieburg behoorde enkele eeuwen geleden tot het grondgebied van De Horst, maar in de loop van de tijd vinden er afsplitsingen plaats en zo vinden we in elk geval in 1766 dat er een 'zekere Daghuurders Huisinge met Hof en Bakoven' te vinden is. Eerst is Wouter Valkeneng hier eigenaar van en later een zekere Gerrit Kouteijs.
Dit huis gaat nog enkele keren in andere handen over, tot het in 1851 gekocht wordt door Jan Corver, die kargadoor in Amsterdam is. Jan Corver was ondertussen al een bekende in dat gebied, want de 5 voorafgaande jaren aan de koop van het huis, had hij al 4 omliggende percelen gekocht. Jan laat het bestaande huis verbouwen tot buitenplaats in neo renaissance stijl, geeft het de naam Rusthof en laat er ook nog een koetshuis, stalling, priŽel en een broeierij bijbouwen.

In 1862 verkoopt hij het 'Buitenverblijf genaamd Rusthof' aan Gijsbert Wouteruszoon Blokhuis, die het huis nog meer aanzien geeft. Gijsbert is koopman in Amsterdam, en bewoont het huis alleen in de zomermaanden samen met zijn vrouw en zeven kinderen. Na het overlijden van Gijsbert in 1885, erven zijn zeven kinderen Rusthof en zien we tenslotte dat in 1922 de laatste eigenares Anna Maria Cornelia Blokhuis ongehuwd sterft.
Daarna wisselt het huis regelmatig van eigenaar tot het in 1946 gekocht wordt door Vrouwe HenriŽtte Willemina de Blocq van Haersma de With-van Naamen van Eemnes, die de laatste particuliere bewoonster van De Horst was. Zij verandert de naam van het huis in Overhorst.
Tot haar dood in 1953 was zij een bekende persoonlijkheid in Driebergen. Het huis wordt geŽrfd door Jkvr. Jacoba Caecilia Courandina de Blocq van Haersma de With, die getrouwd was met Willem Albert van den Brandeler.
Nog ťťn maal wisselt het huis van naam en eigenaar, als het tenslotte in 1968 gekocht wordt door de Stichting De Drieburg, die in het hoofdgebouw en in een groot nieuw kantoorgebouw op het achterste gedeelte, onderkomens aanbracht voor diverse hervormde en gereformeerde kerkelijke bureaus.
Bewoners - 1766 Wouter Valkeneng
1766 - 1815 Gerrit Kouteijs
1815 - 1825 Hendrikje Koudijs, getrouwd met Maas van Dijk
1825 - 1831 Jan Vermeer
1831 - 1838 Hendrik Ruyzenbach
1838 - 1851 Dirk van Doorn, getrouwd met Catherina Sophia Sulpke
1851 - 1862 Jan Corver
1862 - 1885 Gijsbert Wouteruszoon Blokhuis
- 1922 Anna Maria Cornelia Blokhuis
1922 - 1923 N.V. Mij tot Exploitatie en Adm. van Onr. Goederen
1923 - 1924 Jan van der Giessen
1924 - 1927 Benjamin Constant Moerkoert
1927 - 1944 Johan Ludwig la Gro
1944 - 1946 Willem Duijff en Gerard Priem
1946 Hendrik de Boer
1946 - 1953 Vrouwe HenriŽtte Willemina de Blocq van Haersma de With-van Naamen van Eemnes
1953 - 1968 Jkvr. Jacoba Caecilia Courandina de Blocq van Haersma de With
1968 Stichting De Drieburg
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als kantorencomplex.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Prentbriefkaart (3-luik) van het huis uit 1978 Prentbriefkaart van het huis uit 1980
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Foto 1, 2 en 3: Archief van de heer E. Tiele