De Boom

Ligging Tussen Leusden en Woudenberg, aan de Arnhemseweg 105-107, gemeente Leusden.

Zwartwit foto van het huis

Ontstaan Het huis is gebouwd in 1878/1879.
Geschiedenis De Boom is een statig landhuis van twee verdiepingen, gebouwd in 1878/1879 in opdracht van Arnoud Jan de Beaufort, die zijn leven lang burgemeester van Leusden geweest is. Het is geheel wit gepleisterd en in laatclassicistische stijl gebouwd. Ook het park is in die jaren aangelegd. De naam is ontleend aan een oude boom die er al stond toen het huis gebouwd werd. Aan die boom werden de officiële gemeentelijke mededelingen aangeplakt. De mensen vroegen elkaar dan: "Heb je de Boom al gelezen?".
Het huis behoort tot een landgoed van ongeveer 900 hectare dat in hoofdzaak bestaat uit landbouwgrond en bos. Op het terrein staan 30 boerderijen en 40 woningen. In 1912 is het huis uitgebreid en later heeft het de nodige aanpassingen ondergaan om het geschikt te maken als kantoor.

Arnoud Jan bewoonde het huis met zijn vrouw Anna Josine Charlotte van Hardenbroek. Ze hadden twee kinderen: Ernest Louis en Anna Aleida (‘Juffrouw Annie’). Anna Josine, Ernest Louis en Arnoud Jan overleden kort na elkaar, zodat Anna in 1929 alleen achterbleef op landgoed De Boom. Inmiddels had zij ook De Heiligenberg geërfd. In 1948 richtte zij de Stichting De Boom op waarin de landgoederen werden ondergebracht. Huize De Boom bleef privé eigendom van ‘Juffrouw Annie’ die het huis bleef bewonen. Na haar overlijden in 1975 werd ook het huis in de stichting opgenomen.
Enige tijd heeft er een soort kerkgenootschap in het huis gezeten, dat er eindeloos veel kamertjes in had getimmerd en overal valse muren gezet. De Stiching De Boom heeft daarna het huis helemaal in de oude vorm teruggebracht. Nu zijn de kamers weer mooi met de plafonds incluis.

Er zit nu een kantoor in van Turner, een bedrijf dat ondermeer adviezen geeft aan bedrijven die in moeilijkheden zitten.
Bewoners 1878 - Arnoud Jan de Beaufort
ca. 1925 - 1975 Anna Aleida de Beaufort
1975 - heden Stichting De Boom
Huidige doeleinden Het gebouw is nu in gebruik als kantoor.
Opengesteld Het park is vrij toegankelijk op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met uitzondering van de directe omgeving van het huis.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Wandelen door de geschiedenis van Leusden" door Goos van Leeuwen, 2004
"De sterrit van de Beauforten" door Kees Visser, 2004
Foto 1: website van Turner