De Beukenhorst

Ligging Deze buitenplaats staat in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat nr. 55.

Ansichtkaart van het huis uit 1952

Andere benaming Veelzicht
Ontstaan De Beukenhorst werd omstreeks 1870 gebouwd.
Geschiedenis Rond 1870 liet de Amsterdamse textielhandelaar Strater op deze plek een buitenhuis bouwen, dat hij 'Veelzicht' noemde.
De heer Strater was Rooms-Katholiek en was daardoor zeer betrokken bij het feit, dat in 1875 negenentwintig Duitse nonnen van de Orde der Benedictinessen hun intrek hadden genomen in het Huis Broekbergen, gelegen ten zuiden van de buitenplaats Dennenburg. Tijdens zijn verdere leven bleef de eerste eigenaar hun financiŽle raadsman.
Na Strater werd De Beukenhorst in 1896 bewoond door de fam. Van Voorst van Beest, die er tot 1912 woonde. Mogelijk is het deze familie die in dat jaar de buitenplaats Doornburgh aan de Vecht kocht en naar Maarssen vertrokken. In 1912 wordt De Beukenhorst gekocht door de familie Lieftinck. Tijdens de Eerste Wereldoorlog overleed de heer Lieftinck. Zijn weduwe bleef er nog enige tijd wonen en van haar kreeg de gemeente een paadje cadeau, dat naast de buitenplaats lag.

Vervolgens is De Beukenhorst een aantal jaren eigendom van een Indische theeplanter, die het als zomerhuis gebruikte, tot het in 1928 gekocht wordt door Frederik graaf van Hogendorp, gehuwd met Irene Carolina de Beaufort. In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en de Duitsers legden, evenals op meer buitens, beslag op De Beukenhorst.
Na de bevrijding werd het pand nog enige tijd betrokken door Canadese militairen, die het gehavend achter lieten. De familie Van Hogendorp laat het huis weer opknappen en gaan er vanaf 1947 weer in wonen.

Als in 1963 de buitenplaats te koop komt te staan, heeft de heer J.B.A. Kessler, zoon van de toenmalige Shell-directeur, er belangstelling voor. Omdat hij zich sterk aangetrokken voelt tot het zendingswerk, wil hij er een bijbelschool met internaat in vestigen, maar daar was het pand niet voor geschikt. Daarna lukt het hem om in 1969 het huis te verhuren aan de Bijbel Kiosk Vereniging, die het uiteindelijk in 1985 in eigendom krijgt. Na een grondige restauratie vinden nu verschillende Christelijke instellingen onderdak in het huis, zoals de Stichting Tear Fund en de Wycliffe Bijbelvertalers.
Bewoners ca 1870 - 1896 de heer Strater
1896 - 1912 familie Van Voorst van Beest
1912 - ca 1918 familie Lieftinck
ca 1918 - 1982 een Indische theeplanter
1928 - 1963 Frederik graaf van Hogendorp
1963 - 1985 de heer J.B.A. Kessler
1985 Bijbel Kiosk Vereniging
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik als kantorencomplex.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Ansichtkaart van het huis uit ca 1965
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Afb. 1 en 2: collectie van de heer E. Tiele