Croestesteijn te Zeist

Ligging De huis lag ten noordoosten van de kruising Kroostweg-Utrechtseweg.
Andere benamingen Crosenstein, de Kroost
Ontstaan De naam van dit huis komen we tegen op de vroeg 16e-eeuwse lijst van Ridderhofsteden.
Geschiedenis Het 'lusthuis' Croestesteijn was in het begin van de 16e eeuw eigendom van Aphart Ruysch en na zijn sterven van zijn erfgenamen.
Bewoners begin 16e eeuw Aphart Ruysch.
begin 16e eeuw erfgenamen van Aphart Ruysch
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995