Commanderij te Harmelen

Ligging Het Commanderij van de Johannieters lag aan de Kloosterweg nr. 2 in Harmelen.
Ontstaan Waarschijnlijk is de Commanderij in de 13e eeuw ontstaan.
Geschiedenis De Commanderij der Johannieters in Harmelen behoorde tot de leden van het Utrechtse Catharijneconvent. Bij de Commanderij hoorde ruim 400 ha aan landerijen, die voor een groot deel al in de 13e eeuw aan het convent geschonken waren door Herman van Woerden. De Commanderij heeft altijd een band gehad met de kerk van Harmelen; dit komt doordat de eerder genoemde Herman ook het patronaatsrecht van de kerk aan de Orde schonk. Dit patronaatsrecht deelde hij met Wouter van Stoutenburg.
In 1495 werd de commanderij bezocht door visitatoren en in die tijd blijkt het al een groot, oud, uit steen opgetrokken huis te zijn, midden in het dorp.
In de loop van de tijd bleek het beheer van de landerijen te kostbaar en werden deze verhuurd. Rond 1550 viel het hele bezit al uit elkaar, mogelijk door de Reformatie en voor of in 1614 vertrokken de laatste broeders. Wat van de Commanderij overbleef was deels pastorie en deels boerenbedrijf.

De Staten van Utrecht besloten in de 18e eeuw om de goederen los te koppelen van de Johannieters en het geheel te verkopen.
Bewoners Johannieters
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere Commanderij bevindt zich nu de 18e-eeuwse boerderij De Kloosterhoeve. In deze boerderij zijn nog enkele oude muurdelen aanwezig, voornamelijk in de kelder.
Opengesteld In de boerderij is nu ingericht als restaurant. Tevens is er de mogelijkheid om er te vergaderen.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995
De Kloosterhoeve