't Claeverenblad

Ligging 't Claeverenblad staat aan De Brink nr. 16 in Leusden.
Ontstaan De herenkamer in deze boerderij dateert van 1603 of later.
Geschiedenis De boerderij dateert volgens een jaartalsteen uit 1603. Er zijn nog overblijfselen van het oorspronkelijke gebouw van 1603, dat een herenkamer bezat.
Het grootste gedeelte van de boerderij dateert uit de 18e eeuw. Het voorhuis werd in de 18e en 19e eeuw verbouwd, waarbij een empire-vensters en een pleisterlaag aangebracht werden. In de jaren 1982 - 1983, na een jarenlange verwaarlozing en leegstand, werd de boerderij ingrijpend gerestaureerd en verbouwd.
De boerderij herbergt thans een woning en een cultureel centrum.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden De boerderij dient nu als woning en cultureel centrum.
Opengesteld Het cultureel centrum is vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Leusden, geschiedenis en architectuur