Buitenzorg

Ligging Dit huis stond in de boomgaard ten zuiden van de boerderij bij het sportcomplex Weltevreden in De Bilt.
Ontstaan Het huis komen we voor het eerst in 1658 tegen.
Geschiedenis Voor 1658 is er sprake van "seekere nieuwe huysinge", dat in bezit is van Mr. François Croese. In 1658 verkoopt hij zijn bezit aan Isack Verhoeven. Zo'n veertig jaar later verkopen de erfgenamen van Isack zijn "seekere huysinge, hofsteede, boerenhuys, boomgaerd, schuur, enz." aan Adriaen Cornelis van Hoeven.
Vervolgens blijft het huis tot 1785 in bezit van deze familie, waarna het over gaat op Anthonie van den Dijssel. In het begin van de 19e eeuw, op 20 mei 1803 vindt er een openbare verkoping plaats, daarbij gaat Buitenzorg over in handen van Dirk Pieper en Godard van Striep Hessing.

Drie jaar later wordt door hen het huis en de boerderij al weer verkocht en wel aan Jan Broere en Jacomijntje Schouten. Informatie over de bewoning van het huis ontbreekt in de periode 1811 to 1824, zodat we niet weten wanneer A.J.G. baron Taets van Amerongen eigenaar geworden is. Enkele jaren voor 1839 laat hij het oude huis uit 1658 afbreken en vervangen door een nieuw huis.
Opnieuw vindt er een openbare veiling plaats en wel in 1839, waarbij het huis gekocht wordt door J.H. van Musschenbroek, die eigenaar is van Weltevreden.
In 1840 geeft hij opdracht het huis af te breken.
Bewoners - 1658 Mr. François Croese
1658 - 1698 Isack Verhoeven
1698 Adriaen Cornelis van Hoeven
- 1795 familie van Hoeven
1795 - 1803 Anthonie van den Dijssel
1803 - 1806 Dirk Pieper en Godard van Striep Hessing
1806 Jan Broere en Jacomijntje Schouten
- 1839 A.J.G. baron Taets van Amerongen
1839 - 1840 J.H. van Musschenbroek
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Ondergronds zijn nog wel de funderingen en mogelijk een dichtgegooide kelder bewaard gebleven, evenals muurwerk van een oude waterput.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van het huis bekend.
Bronnen Tekst: W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995