Buitenzorg in Baarn

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Amsterdamsestraatweg 57 in Baarn, naast Kasteel Groeneveld.

Het huis Buitenzorg te Baarn

Ontstaan Het huis werd in 1840 gebouwd, waarschijnlijk naar een kopie van Buitenzorg/Bogor bij Jakarta in Indonesië.
Geschiedenis In 1838 geven Joan Huydecoper en Johanna van Tets, eigenaar van Groeneveld, opdracht tot het bouwen van Buitenzorg, waarschijnlijk naar een kopie van het Buitenzorg (het huidige Bogor) in Indonesië. Het huis wordt vier traveeën breedt. In 1840 wordt de eerste steen gelegd, die zich nog in de rechterzijgevel bevindt met de tekst: 'De eerste steen is gelegd den 26 mei 1840 door jonkvrouwe Cornelie Geraerds Thesingh.' Door het echtpaar Huydecoper-Van Tets wordt waarschijnlijk ook opdracht gegeven om een park in Engelse landschapstijl aan te leggen. In het park zijn enkele bijzondere bomen te vinden, zoals de moerascipressen met luchtwortels. In de 19e eeuw was het gewoon onder de grootgrondbezitters bijzondere bomen en planten met elkaar te ruilen.
Het landgoed kreeg ook de beschikking over een rentmeesterwoning, een oranjerie, een boswachterwoning, een bediendenwoning (nu Kabouterhuis) en een schooltje, dat in de jaren 90 van de vorige eeuw werd afgebroken.

Het huis zelf is in de 19e en 20e eeuw drie maal grootscheeps verbouwd. Rond 1870 worden twee vleugels en een serre toegevoegd. In de linkervleugel woonde de familie, terwijl in de rechtervleugel ruimte was voor het personeel. Omstreeks 1900 kregen beide toegevoegde vleugels een verdieping. De versieringen boven de ramen werden ook pas later toegevoegd. Het pand is opgetrokken in neoclassicistische stijl.

Het huis verwisselde vaak van eigenaar en werd tenslotte in 1949 gekocht door het Nederlands Padvindsters Gilde voor f. 60000,-. Koningin Juliana was in 1949 te gast bij de opening van Buitenzorg.
Van het oorspronkelijke landgoed van 200 hectare rest nu nog maar 7,5 hectare, dat hoofdzakelijk uit bos bestaat en eigendom is van Scouting Nederland.

Het huis staat evenwijdig aan de Amsterdamsestraatweg en heeft een rechthoekige plattegrond met twee vleugels. Zowel het hoofdgebouw als de vleugels tellen twee bouwlagen. De gevels zijn gestuct en witgeschilderd boven een grijze plint. Het gebouw is voorzien van een iets hoger opgetrokken met een flauw hellend, met leien gedekt, zadeldak, terwijl de twee vleugels een plat dak hebben.
De onderste bouwlaag heeft vier dubbele deuren, terwijl de vleugels voorzien zijn van een T-venster. De verdieping erboven bevat in totaal zes zesruits schuifvensters. Tegen de linkerzijgevel is een houten serre gezet. Deze is voorzien van houten ornamenten en glas-in-lood.
Bewoners 1640 Joan Huydecoper en Johanna van Tets
Huidige doeleinden Een groot deel van het gebied is eigendom van Scouting Nederland. Ook is een deel achter Buitenzorg in handen van Staatsbosbeheer. Landhuis Buitenzorg is nu, samen met een paar moderne gebouwen er achter, in gebruik door een aantal human resource-bedrijven.
Opengesteld Het landgoed is niet vrij toegankelijk.
Foto's Het huis Buitenzorg/Bogor bij Jakarta
Bronnen Tekst: Website van Rijksmonumenten op Wikipedia
Website van IVN-Eemland