Broekbergen

Ligging Het huis staat in Driebergen, Kloosterlaantje 1.

Foto van het huis

Ontstaan Deze buitenplaats werd in 1755 gebouwd.
Geschiedenis Over de vroegste geschiedenis van het huis is niet veel bekend. Wel weten we dat het huis in 1755 gebouwd werd en bewoond door Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen. Deze twee broers waren niet getrouwd en hadden nog een broer die op Dennenburg woonde: Joseph Ellas van der Muelen van Dennenburg. Het huis Broekbergen blijft in bezit van de Van der Muelens tot 1875. In dat jaar wordt het huis via een openbare veiling gekocht door de zusters Benedictinessen die uit Duitsland waren uitgeweken. Zij moesten uitwijken door de nieuwe politiek van Biscmarck. Het landhuis werd ingericht als klooster en het werd ca 1896 geheel ommuurd. De bewoners onderhielden een minimaal contact met de buitenwereld. Hun klooster noemden ze “Acra Pacis” wat "Ark van Vrede" betekent.

In 1883 werd er bij het klooster een kapel met klokketoren gebouwd naar een ontwerp van architect A. Tepe in neogotische stijl. In 1963 vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats en daarin werd besloten, dat de zogenaamde 'slotkloosters' een meer open gemeenschap moesten worden, met kerkdiensten die ook door buitenstaanders te bezoeken zijn. Dit had gevolgen voor de kapel, die een jaar later afgebroken wordt en vervangen door de huidige kapel. Deze kapel is ontworpen door J. Dresme, waarin de smalle achtkantige klokketoren met hoog spitsdak behouden bleef.
Het gebouw zelf onderging in 1912 een verbouwing, waarbij het het huidige aanzien kreeg. Deze verbouwing werd uitgevoerd door de Amersfoortse architect Herman Kroes.

Nog enkele jaren, tot 1996, blijft het gebouw in gebruik als nonnenklooster, maar door het teruglopen van het aantal zuster, hebben de bewoners een ander onderkomen gezocht en gevonden. Per 1 januari 1997 is de Stichting Daidalos in een nieuw aangebouwde zijvleugel gevestigd. Deze Stichting heeft in het gebouw een opvangcentrum en herstellingsoord onder gebracht voor mensen met een burn-out.
In de kloostertuin hadden de zusters een eigen begraafplaats aangelegd. Bij hun vertrek, werd afgesproken dat de graven van enkele tientallen zusters er tot 2003 zouden blijven. Inmiddels zijn alle graven geruimd en overgebracht naar de RK Begraafplaats aan de Drieklinken.

Het voormalige Kloostercomplex Arca Pacis is in januari 2008 als particulier bezit in eigendom gekomen van de familie Den Boon. Deze voormalige buitenplaats Broekbergen is erkend als Landgoed in het kader van Natuurschoonwet (NSW) in de categorie Historische Buitenplaatsen. De familie Den Boon wil het verwaarloosde complex weer in oude glorie herstellen, de historische tuin en het Rijksmonumentale Hoofdhuis restaureren als buitenplaats en de lelijke bebouwing (carrés) uit 1964 verbouwen en vervangen door passende nieuwbouw.
Bij de restauratie en nieuwbouw van Broekbergen wordt getracht zowel recht te doen aan de ca. 120 jaar dat het een klooster is geweest, als aan de ca. 175 jaar dat het een lusthof/buitenplaats is geweest.
De kapelzaal blijft beschikbaar voor maatschappelijke sociaal-culturele en religieuze activiteiten zoals concerten, exposities, kerkdiensten, uitvaarten, enz.

Het blokvormige gebouw is in neorenaissancestijl gebouwd en bestaat uit een souterrain en twee verdiepingen onder een afgeplat schilddak, dat gedekt is met leien. In het midden bevindt zich een vooruitspringend deel, het middenrisaliet, dat voorzien is van een trapgevel en een schildak dat loodrecht op de rest van het gebouw staat. Het gebouw heeft een dubbele stoep met hardstenen treden die naar de ingang op de bel-etage leidt. Boven de ingang bevindt zich een venster met een kruiskozijn en op de zolderverdieping een tweelichtvenster.
Aan beide zijden van de ingang bevinden zich op de 1e en de 2e verdieping grote samengestelde vensters. Uiterst links heeft het gebouw nog een lagere aanbouw, die ook voorzien is van een trapgevel.
Achter het complex is de tuinmuur uit 1896 bewaard gebleven. Deze resteert nog uit de tijd dat het gebouw dienst deed als klooster.
Bewoners 1755 Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen
- 1875 Familie van de Muelen
- 1995 Nonnenklooster
1997 Stichting Daidalos
Conferentiehuis Broekbergen
2008 dhr. J.H. den Boon
Huidige doeleinden Het huis is sinds 2008 weer in particulier bezit.
De kapelzaal is beschikbaar voor maatschappelijke sociaal-culturele en religieuze activiteiten zoals concerten, exposities, kerkdiensten, uitvaarten, enz.
Opengesteld Het gebouw is niet vrij toegankelijk.
Foto's Foto van het huis Foto van het huis
Tekening door P.J. Lutgers uit ca 1865
Bronnen
tekst: Internetsite betreffende Conferentiehuis Broekbergen (Deze site www.broekbergen.nl is niet meer beschikbaar)
Dhr. G. van de Waerdt
Dhr. M. Bollee
Internetsite over Broekbergen van de gemeente Driebergen
Foto 1 t/m 3: Gemeente Driebergen
Afb. 1: archief van J. Leemburg