Bovestein

Ligging Dit huis heeft vlakbij Everstein bij Everdingen gestaan.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer dit huis gebouwd is.
Geschiedenis Over Bovestein is heel weinig bekend. Het moet langs de Lekdijk gestaan hebben, ter hoogte van het vroegere kasteel Everstein.
Mogelijk is het eerst een versterkt huis geweest, dat later verbouwd werd tot een buitenplaats.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het terrein is nu bouwland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: T. Fafianie en M.E. Stades-Vischer, Vianen, Geschiedenis en Architectuur, (Reeks Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht), Zeist 2010, blz 368, 369