Borreveld

Ligging Deze buitenplaats stond bij Amerongen tussen Natewisch en Bergesteyn.
Ontstaan Datum van ontstaan is mij niet bekend.
Geschiedenis Van oorsprong was Borreveld een omgrachte hoeve.
In 1844 werd hier in opdracht van de toenmalige heer van Natewisch een dwarshuisboerderij met een monumentaal voorhuis gebouwd.
Bewoners
Huidige doeleinden De boerderij is nog steeds bewaard gebleven.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Roland Blijdestijn, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, Provincie Utrecht, 2005, ISBN 9076092400
Borreveld