Boomrijk

Ligging De buitenplaats stond aan het Zandpad nr. 54 in de gemeente Stichtse Vecht.

Ontstaan Het huis werd in 1833 gebouwd.
Geschiedenis In de oudste vermelding van Boomrijk wordt alleen vermeld dat Jan van Tarelink er woonde. Jan van Tarelink trouwde in 1748 met zijn nicht Margaretha Cornelia Balde, een dochter van Cornelia van Tarelink en Frans Balde, die eigenaar waren van de buitenplaats Nieuwerhoek. Waar dit huis gestaan heeft is niet duidelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Het oude Boomrijk heeft op de plaats van Klein-Boomrijk gestaan of het heeft meer naar achteren gestaan. Hier vinden we namelijk nog een vijver, waarin in het verleden vrij zwaar muurwerk werd aangetroffen.
In 1833 wordt door Gerrit Schuurman de eerste steen gelegd voor een nieuw Boomrijk, dat nu als voorhuis dient van de huidige boerderij.

Het huis was vier ramen breed. Deze ramen bestonden uit vensters, met daarboven halfcirkelvormige ramen. Twee van deze ramen zijn nog te herkennen in het voorhuis. Op de hoeken bevinden zich nog bloklisenen, die vroeger tot buiten de daklijn doorliepen en waarop zich siervazen bevonden. Helaas herinnert van het interieur niets meer aan het buitenhuis.

In 1917 werd het huis omgebouwd tot boerderij en was toen gedurende enkele generaties bewoond door de familie Barreveld, die het voorste gedeelte van het voorhuis nog een tijd apart verhuurd heeft.
Bewoners 16nn - 1677 Mr. Bernt Mesmaeker
1677 - 1750 Jan de Roy, getrouwd met Catharina Roemers
1750 - 1777 Jan van Tarelink
1777 - 1799 Cornelia Suzanne van Tarelink
1799 - 1810 Cecilia de Clerq
1810 - 1812 gerlach Adriaan van Overmeer
1812 - 1815 Mr. Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond
1815 - 1834 Arnold Frederik Beuker
1834 - 1849 Jacoba Beuker
1849 - heden Johanna Maria Elsiabeth Willink van Collen en erven
Huidige doeleinden De vroegere buitenplaats is nu voorhuis van een boerderij.
Opengesteld De boerderij is bewoond en niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985