<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Het kasteel op de Bol te Vianen</title> <style type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:v:hover { font-weight: bold } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } body { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } --> </style> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Op de Bol</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <table width="700" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="83"> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ligging </td> <td width="540" height="21" id="info"> Dit kasteel stond 350 m ten zuiden van de dorpskern van Vianen, bij 't Wed nr. 2. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/OpdeBol1.htm')"> <IMG src="fotos2/OpdeBol1.jpg" alt="Plattegrond van het kasteel a.d.h.v. opgravingen" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </td> <td width="540" height="21" id="info"> Het kasteel werd in het derde kwart van de dertiende eeuw gebouwd door de Van Beusichems, heren van Vianen. </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </td> <td width="540" height="21" id="info"> In 1271 wordt Op de Bol genoemd als residentie van de heren van Vianen.<br> De heren van Vianen waren belangrijke ministerialen van de Bisschop van Utrecht en lieten dit kasteel bouwen in de voor die tijd in zwang zijnde bouwstijl. Het kasteel had een achthoekige plattegrond met een diameter van ongeveer 30 m. Op n van de hoeken stond een ronde toren en tegen de binnenmuur was een kleine woontoren gebouwd. De muur aan de noordoostkant, waar zich ook de ingang van het kasteel bevond, had een dikte van 2,8 m. Het kasteel werd voor 1372 al weer afgebroken, nadat Gijsbrecht van Vianen <a href="BatesteinVianen.htm" target="hoofd1">Batestein</a> had laten bouwen tegen de stadsmuur van Vianen aan.<br> <br> In de jaren 1969-1971 zijn er opgravingen verricht naar de funderingen door de ROB, waarna de funderingen weer onder het oppervlak verdwenen zijn. Bij deze opgravingen werden in de slotgracht palen van een brug aangetroffen, die het kasteel verbond met de voorburcht. Op deze voorburcht zijn uitbraaksleuven en een waterput aangetroffen. </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </td> <td width="540" height="21" id="info"> ca 1265 familie van Beusichem, heren van Vianen<br> - 1372 Gijsbrecht van Vianen </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </td> <td width="540" height="21" id="info"> Ter hoogte van 't Wed 2 zijn de funderingen met een contrasterende kleur in de weg aangegeven. </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </td> <td width="540" height="21" id="info"> n.v.t. </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </td> <td width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos5/OpdeBol2_200601.htm')"> <IMG src="fotos5/OpdeBol2_200601.jpg" alt="Foto van de plek waar de ronde toren gestaan heeft (rode straatstenen)" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos5/OpdeBol3_200601.htm')"> <IMG src="fotos5/OpdeBol3_200601.jpg" alt="De markering van de ronde toren loopt door een tuin heen" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos4/OpdeBol4_200601.htm')"> <IMG src="fotos4/OpdeBol4_200601.jpg" alt="Foto van de markering van de funderingen (over basketbalterrein)" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos4/OpdeBol5_200601.htm')"> <IMG src="fotos4/OpdeBol5_200601.jpg" alt="Nog een foto van de markering van de funderingen" height="80"></a><br> <a href="javascript:newWindow(' fotos4/OpdeBol6_200601.htm')"> <IMG src="fotos4/OpdeBol6_200601.jpg" alt="De markering van de funderingen van het achtkante kasteel loopt ook door een tuin" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos/OpdeBol7_20090606.htm')"> <IMG src="fotos/OpdeBol7_20090606.jpg" alt="Recentere foto van markering (2009)" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos/OpdeBol8_20090606.htm')"> <IMG src="fotos/OpdeBol8_20090606.jpg" alt="Recentere foto van markering (2009)" height="80"></a> </td> </tr> <tr valign="TOP"> <td valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </td> <td width="540" height="21" id="info"> Tekst: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000<br> R.S. Kok, Van bronstijd-boerderij tot lusthof voor Van Brederode. Een verkenning van de archeologie van Vianen, In: Archeologische Kroniek van Utrecht 2002-2003, blz. 25<br> Foto 1 t/m 5: Uit eigen collectie<br> Afb. 1: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, 2000 </td> </tr> </table> </body> </html>