Blommesteyn

Ligging Het kasteelterrein lag in Honswijk, vermoedelijk ten zuiden van kasteel Schalkwijk, niet ver van Schalkwijk, in de gemeente Houten.
Net als Grijpestein, stond dit kasteel zo'n 100 m van de Lekdijk aan een zijweg daarvan. Kennelijk waren dit populaire plaatsen in de late middeleeuwen. Aan de Lekdijk nr. 34-36 staat nu nog een boederij met de naam Bloemenstein.

Potloodtekening van het kasteel uit ca 1780 (anoniem)

Andere benaming Bloemensteijn
Ontstaan De oudste vermelding van het kasteel dateert van 1330.
Geschiedenis In 1313 komt een Sweder van Blomesteijne voor, terwijl in 1330 voor het eerst sprake is van een kasteel. Het was een leengoed van de heer van Culemborg. Het kasteel is voor 1609 verdwenen. Vermoedelijk werd het al aan het einde van de 14e eeuw gesloopt.
In 1355 wordt het kasteel in een verzoeningsakte genoemd. Het betreft een verzoening tussen de Bisschop van Utrecht en de heren van Vianen en enkele andere edelen. Johannes van Bloemensteyne draagt "sijn huys te Bloemesteyne mit eenre viertel lants dair dat steenhuys op staet, ende mit eenre hoeve lants, naest den huyse gelegen" op aan de Bisschop van Utrecht en ontvangt het dan in leen terug. Verder werd bepaald dat hij zijn kasteel niet verder mocht vergroten of versterken. "Steenhuys" wijst waarschijnlijk op een woontoren.

Tegen het einde van de 14e eeuw wordt Bloemenstein een leen van de heren van Culemborg. In die beleningen is dan alleen sprake van 'de hofstede Bloemenstein' en is de woontoren dan blijkbaar al afgebroken.

Van het kasteel zijn enkele afbeeldingen uit de 18e eeuw bewaard gebleven. We zien daarop een vrij groot kasteel met torens op de hoeken, een ingang die verstrekt is met een toren en enkele woonvleugels. Deze afbeeldingen, onder andere van L.P. Serrurier uit ca 1730, berusten hoogstwaarschijnlijk op fantasie, omdat het kasteel toen al eeuwen verdwenen was.

In 1988 liet de gemeente Houten een bodemweerstandsmeting uitvoeren op het vermeende kasteelterrein door de Stichting RAAP. Maar de uitkomst was teleurstellend: zelfs de plaats van het voormalige kasteel was niet met volledige zekerheid terug te vinden. Dit had tot gevolg dat het kasteelterrein van de lijst van archeologische monumenten werd afgevoerd.
Bewoners 1313 Sweder van Blomesteijne
Huidige doeleinden Het kasteel zal ergens in de buurt van de boerderij Bloemenstein gestaan hebben, maar de exacte plek is, ondanks verschillende pogingen, tot nu toe niet gevonden.
Opengesteld Het kasteelterrein zal nu wel weiland zijn. De boederij is niet toegankelijk.
Foto's
Foto van het terrein waar het kasteel gestaan heeft

Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht, 1988-1989
O. Wttewall, kastelen en kasteelterreinen in Houten, In: Het Kromme Rijngebied, 1998, blz. 35 - 49
Afb. 1: O. Wttewall, kastelen en kasteelterreinen in Houten Foto 1: uit eigen archief