Blokhuis te Lopik

Ligging Dit blokhuis stond ten noorden van Lopik, ten zuiden van de Polsbroekerdam.
Ontstaan Mogelijk werd het gebouw in 1508 of 1509 gebouwd.
Geschiedenis We zien dit blokhuis op een kaart uit ca. 1516. Het is afgebeeld als een torenachtig bouwsel met daarbij de tekst "dits 't blochuijs". Het vermoeden bestaat dat het gebouwd werd tussen april 1508 en februari 1509. In die tijd voerde Utrecht in deze streek oorlog tegen Habsburgse troepen.
Extra verdediging was hier mogelijk noodzakelijk, omdat het gebied geheel omgeven was door gerechten die tot het Graafschap Holland behoorden.
Bewoners
Huidige doeleinden Van het blokhuis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995