Blokhoven te Honswijk

Ligging Het huis Blokhoven heeft gestaan langs de Achterdijk nr. 7 bij Honswijk, gemeente Houten, op ongeveer 500 m afstand van de Beest. In de polder Blokhoven.

Tekening van Blokhoven uit de 18e eeuw

Ontstaan Het huis wordt voor het eerst genoemd in 1394.
Geschiedenis Waar vroeger het huis Blokhoven heeft gestaan vinden we nu de omgrachte boerderij 'Blokhoven'. Het huis heeft binnen deze omgrachting gelegen. De naam Blokhoven is afgeleid van 'beloken hoeve', wat zoveel betekent als een stuk land omsloten door al ontgonnen gronden.
De oudst bekende belening dateert uit 1394 toen Jan van Blokhoven door de heer van Culemborg werd beleend met: 't huys en hofstat tot Blockhoven met 4 morgen lands daeraen 't eynde aengelegen, te verheergewaden met drie ponden goet gelt'. Via Jans dochter (of nicht) Elisabeth kwam het goed in de familie Van Zwanenbroek. Toen Steven van Zwanenbroek, zich noemende Van Ommeren, in 1465 in het klooster Onze Lieve Vrouwe Bergh te IJsselstein trad, verviel Blokhoven aan de kloostergemeenschap.
In 1495 kreeg Steven echter toestemming het leen te verkopen. Voor de som van 920 Rijnse guldens werd Willem Neutran de nieuwe eigenaar van de 'huysinge en hofstede van Blochoven met boomgaard, gracht en duyfhuys en het land'. In de huidige boerderij is nog een deel van een 16e-eeuwse (?) stenen kamer opgenomen.

Er is een 18e eeuwse tekening bewaard gebleven, waarop we een torenachtig bouwwerk zien,waartegen een woonvleugel is gebouwd met op de voorgrond een poortgebouw.
Bewoners 1394 Jan van Blokhoven
Elisabeth van Blokhoven, getrouwd met een Van Zwanenbroek
ca 1465 - 1495 Steven van Zwanenbroek
1495 Willem Neutran
Huidige doeleinden Het oorspronkelijke kasteelterrein is nu weiland en er is een boerderij gebouwd.
Opengesteld Boerderij en weiland zijn niet toegankelijk.
Foto's
Foto van het terrein waar het kasteel gestaan heeft
Foto van het terrein waar het kasteel gestaan heeft.

Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 1: Provincie Utrecht, 1966
Foto 1: uit eigen archief