Bloemenheuvel te Zeist

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Utrechtseweg nr. 89 in Zeist.Ontstaan De buitenplaats is in de begin van de 19e eeuw gesticht.
Geschiedenis In een roman "De zonde in het deftige dorp" van Johan de Meester over Zeist wordt een beeld geschetst van de buitenplaats en zijn omgeving: "Overgestoken naar Bloemenheuvel, naar jhr. Mr. van Wanderen, eigenaardigerwijs gewoon, zoowel des winters als des zomers een katoenen huisjasje van roode en witte streepjes te dragen, blijkbaar verheven boven de vrees, voor den huisknecht te worden gehouden. Het paleis en het naargeestige Bloemenheuvel waren de eenige ook 's winters bewoonde villa's dezer wijk, midden in een lange rij buitens, welke, dichtgesloten, weinig somberder in 't bladerlooze hout stonden dan die twee, met hun zomer en winter enkel op deftigheid berekende openbaring van het leven."
Bewoners douairière F. van Reenen, geb. Fransen van de Putte
Prtotestant Christelijk Vormingsinstituut Het Kompas
Huidige doeleinden In het gebouw zijn nu verschillende kantoren ondergebracht.
Opengesteld Het gebouw is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg - Driebergseweg