Bloemenheuvel te Soest

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Banningstraat nr. 6-8 te Soest.
Andere benaming Onder Water, Egghermonde
Ontstaan Het huis komt in 1696 voor het eerst in de archieven voor.
Geschiedenis Op de plek van het huidige huis Egghermonde stond in 1696 het huis "Onder Water". Later werd hier een boerderij met bijschuur, bakhuis en twee hooibergen gebouwd. Deze boerderij werd opgevolgd door de buitenplaats Bloemenheuvel van de familie Tetterode. Het huis werd later gebruikt door de Utrechtse Gezondheidskolonie.
In 1913 liet de weduwe E.J.C. van Steijn uit 's-Gravenhage, ter vervanging van de oude buiten, een eenvoudige burgerwoning bouwen, een jaar later gevolgd door "een villa met autogarage". Beide huizen werden ontworpen en gebouwd door de Baarnse architect C. Sweris.
In de jaren zestig van de 20ste eeuw werd het achterterrein van de buitenplaats verkaveld voor de wijk Bloemenheuvel.
Bewoners familie Tetterode
weduwe E.J.C. van Steijn
Huidige doeleinden Het huis Bloemenheuvel is verdwenen. Op de plek staat nu het landhuis Egghermonde.
Opengesteld Het huis Egghermonde is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Soest, geschiedenis en architectuur.