Bloemenheuvel

Ligging De buitenplaats Bloemenheuvel staat in de gemeente Driebergen-Rijsenburg.

Prentbriefkaart van het huis uit 1908

Andere benaming Hoogerheide
Ontstaan Het huis werd in 1843 gebouwd.
Geschiedenis In 1843 koopt de heer Christiaan Hendrik Cordus (1802 - 1869) een stuk land van boer Dorresteyn. Hij woonde al in Driebergen, maar wilde een buitenplaats hebben met een mooie woning in een Frans-eclectische stijl. Deze liet hij bouwen en gaf het de naam 'Hoogerheide'. Ook de tuin en de overplaats werden door een vakman in Engelse landschapsstijl aangelegd.
Enige jaren later werd de heer Cordes burgemeester van Driebergen, Rijsenburg en Sterkenburg en in 1850 lid van de Provinciale Staten. In 1830 nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtoch tegen BelgiŽen als dank daarvoor werd hij door Koning Willem I benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1869 sterft hij en een jaar later verkopen de erfgenamen Hoogerheide aan Zweris Knuttel uit Amsterdam

De familie Knuttel verandert de naam van het huis in Bloemenheuvel en geven in datzelfde jaar een groot feest, na terugkomst van de huwelijksreis van het echtpaar Knuttel-von Schrenck. Als het echtpaar met de trein aankomt, is de kapel van het 8e regiment Infanterie aanwezig en is het huis voorzien van vele versieringen en wapperen er tal van vlaggen vanaf het dak van het huis. Ten slotte werd het feest afgesloten met een groot vuurwerk.
Lang blijft de familie er echter niet wonen, want in 1873 wordt de buitenplaats voor f 51.000,- overgedaan aan John Melvilt, commissaris van de Ned. Bank te Den Haag, die het aanvankelijk als zomerverblijf bewoont. Melvil was gehuwd met barones Van Linden. Pas hun zoon Robert gaat het huis permanent bewonen.

De volgende eigenaresse is Catharina van Linden, die in de jaren 20 van de vorige eeuw trouwde met Marinus van Notten, waardoor de buitenplaats in het bezit komt van deze familie. Door Marinus worden 2 zijvleugels aangebouwd.
De laatste bewoner en eigenaar was mr. W.F.J. van Notten. Zijn erfgenamen zetten eind jaren tachtig van de vorige eeuw Bloemenheuvel te koop en verkopen hoofdgebouwen, bijgebouwen, de tuin en het parkbos aan enkele bedrijven, die alles lieten opknappen en er hun kantoren in vestigen.
Bewoners 1843 - 1869 Christiaan Hendrik Cordus
1869 - 1873 Zweris Knuttel
1873 John Melvilt
Robert Melvilt
Catharina van Linden, getrouwd met Marinus van Notten
- ca 1985 mr. W.F.J. van Notten
Huidige doeleinden Het gebouw is nu in gebruik als kantorencomplex.
Opengesteld Het gebouw is niet vrij toegankelijk.
Foto's Prentbriefkaart van het huis uit ca 1960 Prentbriefkaart van het huis uit ca 1970
Tekening van  door P.J. Lutgers uit ca 1865
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Foto 1 t/m 3: Archief van de heer E. Tiele
Afb. 1: archief van J. Leemburg