Bloemenberge

Ligging Dit huis heeft mogelijk aan het Zuidereind nr. 6 in Baarn gestaan.
Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend.
Geschiedenis In het oudste leenregister van Gaasbeek komen we een Jacob Nenninck Peterszoen tegen, die beleend werd met "die timmeringhe ende huijsinghe staende op die hoffstede geheten Ramhorst gelegen toe Bloemenberge".
In een andere, latere, belening wordt echter gesproken over een ligging aan de Bern.
Dit kasteel heeft waarschijnlijk gestaan op de plaats van de huidige 17e-eeuwse krukhuisboerderij Bloemberg (aan het Zuidereind 6), die even ten noorden van Grimmestein staat.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners/eigenaars bekend.
Huidige doeleinden De huidige boerderij is bewoond.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995