Blijenburg

Ligging Het gerecht Blijenburg bestond uit het gehele Hogeland in Utrecht.
Andere benaming Blijdenberch
Ontstaan De naam Blijdenberch komen we voor het eerst tegen in 1438.
Geschiedenis Op een kaart van Het Hoogeland uit 1561 (?) zien we dat dit hele gebied tot het gerecht Blijenburg behoorde. In een pachtcontract uit 1438 van de buitenplaats Compostel, komen we de naam 'Blijdenberch' tegen als belendend perceel.
Of er een huis gestaan heeft is niet duidelijk: zowel op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 als op 17e-eeuwse kaarten, die het bezit van de abdij Oudwijk weergeven, komt op die plaats geen bebouwing voor.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners of eigenaars bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van het gerecht Blijenburg.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995