Blasenburg

Ligging In Tull en 't Waal. Het huis heeft gestaan achter het kerkje van 't Waal waar zich nu de pastorie bevindt.

Pentekening uit 1729 door wed. J. Stellingwerf-Houtbraken

Ontstaan Het huis werd voor het eerst genoemd in 1394.
Geschiedenis In het ontginningsgebied langs de Lek, tussen Tull en 't Waal in, lag het huis Blasenburg. Een Henric van Blasenborch komt al voor in 1310, maar het goed zelf wordt voor het eerst vermeld in 1394.
In dat jaar werd Johan van den Spiegel beleend met 'die hofstede toe Blasenborch mit XXI mergen lands, als sy gelegen sijn in t Wael in dagelix gerecht des heren van Asperen binnendijcs ende butendijcs'. Johan werd als leenman in 1434 opgevolgd door zijn neef Deric van Zuylen. Deze liet het in 1454 na aan zijn neef Jan van Zuylen. Jans zoon Arnt, zich noemende Van Zuylen tot Blasenborch, erfde het in 1477 en liet het in 1518 na aan zijn zoon Johan.
Deze Johan van Zuylen van Blasenborch droeg het in 1524 op aan Johan van Cuelenborch en diens zoon Peeter van Cuelenborch in 1557 aan Christoffel van Montfort. Johan van Buchel verkocht het in 1560 aan Herman Hubertsz. In 1578 erfde diens zoon Huybert Harmansz. In het begin van de 17de eeuw wordt het als 'verdestueert' geclassificeerd.

In museum Flehite wordt een tekening bewaard met het onderschrift Blasenburg te 't waal uit 1729. Deze tekening is van weduwe J. Stellingwerf, geboren Houbraken. Rond 1750 tekent Jan de Beyer bijna hetzelfde tot buitenhuis verbouwde boerderij, maar zet er "Huis 't Waal" onder.
Waar het huis gestaan heeft is niet met zekerheid te zeggen: het moet ergens tussen de Lekdijk en de Waalseweg geweest zijn; ten oosten van in de de jaren 90 van de vorige eeuw aangelegde Blasenburgerweg.
Bewoners 1394 - 1434 Johan van den Spiegel
1434 - 1454 Deric van Zuylen
1454 - 1477 Jan van Zuylen
1477 - 1518 Arnt van Zuylen tot Blasenborch
1518 - 1524 Johan van Zuylen van Blasenborch
1524 Johan van Cuelenborch
- 1577 Peeter van Cuelenborch
1557 Christoffel van Montfort
- 1560 Johan van Buchel
1560 - 1578 Herman Hubertsz.
1578 Huybert Harmansz.
Huidige doeleinden Er is niets bewaard gebleven van het huis.
Opengesteld
Foto's
Bronnen Tekst: Provincie Utrecht door Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel (*)
O. Wttewall, kastelen en kasteelterreinen in Houten, In: Het Kromme Rijngebied, 1998, blz. 35 - 49
Afb. 1: Houten ontstaan en groei. Serie Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht