Blankenburgh

Ligging Dit Stadskasteel staat aan de Oudegracht nr. 121 in de gemeente Utrecht.

Foto van het huis op 26 juni 2006

Andere benaming Groot-Blankenburgh
Ontstaan Het huis werd gebouwd rond 1250.
Geschiedenis Dit Stadskasteel is één van de oudste van Utrecht. Oorspronkelijk bestond het huis uit de nummers 119, 121 en 123 aan de Oudegracht. De totale breedte was 21 meter en het huis liep door tot aan het Vredenburg (41 meter). De totale diepte van het huis bedroeg 81 meter. Het overgebleven deel op huisnr. 121 heet nu Groot Blankenburgh en heeft een oppervlakte van 10 x 23 meter.

Bij de bouw rond 1250 werd, kreeg het hetzelfde aanzien als de meeste andere Stadskastelen, zoals Fresenburg. De voorgevel was een trapgevel, bestaande uit geglazuurde bakstenen, terwijl de zijgevels voorzien werden van kantelen, waarachter zich weergangen bevonden.
Het gebouw had vier verdiepingen, een kelder en een kap.

De eerste grote verbouwing vond al rond 1350 plaats, waarbij het aantal verdiepingen teruggebracht werd tot 3 en er een houtskelet in aangebracht werd. Dit houtskelet is nog steeds aanwezig.
De volgende verbouwing werd rond 1500 uitgevoerd. De voorgevel werd vernieuwd en weer vervangen door een trapgevel met vertikale decoratieve ornamenten. Deze ornamenten werden 75 jaar later vervangen door klauwstukken in de vorm van schilddragende leeuwen.
Tijdens de laatste hierboven genoemde verbouwing werd in het onderste deel van het huis een winkel gevestigd.

Rond 1750 werd de Middeleeuwse gevel opnieuw gewijzigd en voorzien van een houten gootlijst. In 1842 werd het huis gepleisterd, toen de chocoladefabriek J.W. van Haagen erin gevestig werd.
Eigenaars 1842 chocoladefabriek J.W. van Haagen
Boekhandel De Slegte
Huidige doeleinden Het huis is nu in gebruik als boekwinkel van De Slegte.
Opengesteld Het huis is niet te bezichtigen, maar wel tijdens de openingstijden van De Slegte toegankelijk.
Foto's Foto van het huis
Bronnen Tekst: Achter Utrechse gevels, aflevering 4 (Stadskastelen), blz 99
Guus Kemme (Samensteller) Architectuur Gids voor Utrecht, 1990
Foto 1: uit eigen archief
Foto 2: Guus Kemme (Samensteller) Architectuur Gids voor Utrecht, 1990