Bisschopshof te Utrecht

Ligging Het Bisschopshof is te vinden aan de Servetstraat nr. 5 te Utrecht.

Tekening van het Bisschopshof te Utrecht uit ca 1750


Ontstaan Het Hof van De Bisschop is in de Middeleeuwen ontstaan.
Geschiedenis Later uitzoeken.
Bewoners De bisschoppen van Utrecht.
Huidige doeleinden In de loop van de 19e eeuw werden de gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Alleen een 17e-eeuwse poort en het middeleeuwse voorraadgebouw of 'spinde' zijn nog bewaard gebleven.
Opengesteld Het huis is als kantoor in gebruik. Af en toe is het huis te bezichtigen.
Foto's Tekening van het Bisschopshof te Utrecht door R. Roghman uit 1646
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, onder redactie van B. Olde Meierink, Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995
Afb. 1: uit eigen collectie
Afb. 2: Geschiedenis van de provincie Utrecht deel II (van 1528 tot 1780), Uitgeverij Het Spectrum, 1997, 414 blz.