Birkhoven te Amersfoort

Ligging De buitenplaats Birkhoven stond in Amersfoort.

Oude foto van het huis uit ca 1935


Ontstaan Het huis werd in 1844 gebouwd.
Geschiedenis We komen in de eerste helft van de 19e eeuw de heer Jan Cock Blomhoff tegen. Hij is van 1817 tot 1824 opperhoofd van de Nederlandse factorij op het Japanse schiereiland Deshima. Daarna keert hij terug naar Nederand en besluit de boerderij Birkwijk te kopen. Hij sticht dan het landgoed Birkhoven te kopen, waarop hij in 1844 een groot herenhuis laat bouwen.
Jan Cock en zijn tweede echtgenote werden begraven op de begraafplaats Achter Davidshof. In 1978 werd het graf geruimd, maar de grafsteen is bewaard gebleven.
Het huis vererft op zijn zoon Johannes, die getrouwd is met Sara Maria van de Poll. Johannes sterft in 1900 en zijn weduwe in 1907. Door de nabestaanden wordt de bossen van Birkhoven (en het landhuis) nog in hetzelfde jaar aan de gemeente Amersfoort verkocht. Die het voor het publiek open stelde.

In 1948 gaat een deel van het terrein naar het Dierenpark Amersfoort. Het huis is zelf hotel-restaurant en later wordt het een tehuis voor chronisch zieken en invaliden. Deze instelling, Pasadena, liet in 1972 een nieuw gebouw naast het oude gebouw bouwen, waarna Birkhoven afgebroken werd.
Bewoners 1844 - 1853 Jan Cock Blomhoff en zijn tweede echtgenote
1853 - 1875? Maria Adriana van Breugel (weduwe)
1875? - 1900 Johannes Blomhoff en zijn echtgenote
1900 - 1907 Sara Maria van de Poll (weduwe)
1907 gemeente Amersfoort
Huidige doeleinden Een deel van het vroegere landgoed is nu onderdeel van Zorgcentrum Birkhoven en een ander deel van Dierenpark Amersfoort.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: archief van de heer J. Leemburg